Cyprus onderzoekt fraude

De regering van Cyprus gaat onderzoeken of het waar is dat politici, hoge ambtenaren en ondernemers de afgelopen vijf jaar leningen hebben afgesloten bij de nu failliete Laiki bank en de zieltogende Bank of Cyprus die ze nooit hebben afbetaald.

Cypriotische en Griekse media hebben eerder gemeld dat er een lijst bestaat van bestuurders die deze twee banken op deze manier benadeeld hebben. Een commissie, die wordt gevormd door drie gepensioneerde leden van het Hooggerechtshof, gaat de aantijgingen in de pers onderzoeken.

President Anastasiades riep de Cyprioten tegelijkertijd op om de lasten van de crisis gezamenlijk te delen. „Iedereen zal offers moeten brengen”, zei hij.

De centrale bank probeert intussen de economie op het eiland vlot te trekken door geen limiet meer te stellen voor het gebruik van creditcards op Cyprus. In het buitenland geldt nog wel een limiet, van 5.000 euro. Ook cashgeld mag niet vrij worden uitgevoerd. Het maximum van 1.000 euro blijft van kracht. (AP)