‘Vijf jaar bestuursverbod voor foute bestuurders’

Het „net” rond malafide bestuurders „sluit zich”, meldt minister Ivo Opstelten van Justitie (VVD) vandaag in een dreigend persbericht. Opstelten wil frauderende bestuurders een bestuursverbod van vijf jaar kunnen opleggen. De minister heeft een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

Volgens het wetsvoorstel, dat in november vorig jaar werd aangekondigd, geldt het bestuursverbod voor alle rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en waarborgmaatschappijen – en voor zowel bestuursfuncties als commissariaten. Zo wil Opstelten voorkomen dat frauduleuze bestuurders „via allerlei omwegen en met nieuwe ondernemingen” het vrije handelsverkeer verder kunnen schaden.

Het gaat om bestuurders die „in ernstige mate” tekort zijn geschoten in de drie jaar voorafgaand aan een faillissement. Bijvoorbeeld als ondernemers schuldeisers benadelen door geld of andere zaken weg te sluizen. Of als bestuurders zich verschuilen achter „een web van rechtspersonen” om fraude te maskeren. Ook bestuurders die kort na elkaar een aantal keren failliet gaan (drie keer in drie jaar is de grens) wil Opstelten aanpakken. Uitgezonderd zijn faillissementen door wanbetaling van debiteuren of andere „ongelukkige omstandigheden”.

Opstelten wil de bestuurders ook laten registreren op internet zodat iedereen kan zien wie een bestuursverbod heeft.