Stiefmoederlijk bedeeld

Trekt de traditionele bestrijding van de Cyprus-crisis niet – weer – een wissel op groene innovaties en groen innovatief (overheids)beleid?

In duurzaamheidskringen wordt de financieel-economische crisis graag „een kans” genoemd. De crisis laat immers zien dat ons economische ontwikkelingsmodel forse schaduwkanten heeft en biedt daarmee een kans om de steven te wenden.

De praktijk is vooralsnog een andere. De groene problematiek wordt na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 in politiek en media stiefmoederlijk bedeeld. Van de Tweede Klimaatgolf, die in 2006 piekte, is niet veel meer over. Ook de Eerste Klimaatgolf in 1989 werd destijds gesmoord in economische tegenspoed.

De politieke leiders pogen sinds 2008 wanhopig met recepten uit het verleden de crisis te bezweren. Succes boeken ze er niet mee. Maar de koppigheid is groot: hoe hoger de werkloosheid en de crisis op huizenmarkt, met des te meer verbetenheid wordt gepoogd het ooit succesvolle economische vliegwiel weer aan het draaien te krijgen en oude tijden te doen herleven.

De kans dat dit slaagt, is economisch gesproken onwaarschijnlijk, en ecologisch gezien onwenselijk. Maar of we inderdaad een andere, groenere, route gaan nemen? Alle grote historische gebeurtenissen hebben zich onverwacht voltrokken. Wat eenieder kan doen is hard trekken aan de groene kant van het touw.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh