Rector Vrije Universiteit weg na vertrouwensbreuk

Rector magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit (VU) treedt af. Collegevoorzitter René Smit zal zijn termijn, die loopt tot november van dit jaar, afmaken. Dat bevestigen ingewijden.

Het aftreden van Bouter, die sinds 2006 het ambt van rector bekleedt, is het gevolg van een vertrouwensbreuk die was ontstaan met het college van decanen, de bestuurders van de twaalf faculteiten van de VU. Een meerderheid van de decanen had dinsdag aan de raad van toezicht laten weten geen vertrouwen meer te hebben in het college van bestuur.

De bestuurlijke onrust is het directe gevolg van een voor de VU slecht verlopen intern onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. In het rapport, dat in handen is van deze krant, staat onder meer te lezen dat de onderwijsvisie van de VU „onvoldoende concreet” is en dat het beleid „te lang gericht is geweest op groei”.

Gisteren is urenlang crisisoverleg gevoerd tussen de decanen en het college van bestuur. De druk werd gedurende de dag opgevoerd door de ondernemingsraad (OR) van de VU. Die liet weten dat het college van bestuur „geen heldere sturing geeft aan het onderwijsbeleid en onvoldoende contact heeft met de werkvloer”. De OR vond „dat het college van bestuur nu zelf conclusies moet trekken uit de opstelling van de decanen”.

Dat is vanochtend gebeurd. Bouter, van huis uit medisch bioloog, keert terug naar de wetenschap, deelt hij mede. De raad van toezicht prijst in een reactie de grote verdiensten van Bouter. „Onder leiding van Lex Bouter heeft onderzoek van de VU een grote vlucht genomen, zoals blijkt uit de wetenschappelijke rankings. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.”

Morgen: reconstructie van de bestuurscrisis bij de Vrije Universiteit