Minder geld voor innovaties

Trekt de traditionele bestrijding van de Cyprus-crisis niet – weer – een wissel op groene innovaties en groen innovatief (overheids)beleid?

Een directe relatie leggen tussen de bestrijding van de Cyprus-crisis en groene innovaties is wat ver gezocht. Maar een feit is wel dat we in Nederland vanwege de bezuinigingen aanzienlijk minder overheidsgeld besteden aan innovaties. We moeten het doen met de beperkte middelen van het ‘Topsectoren’-beleid en meer geld proberen te mobiliseren uit Brusselse innovatiefondsen. De verwachting was dat het bedrijfsleven extra zou investeren in innovatie. Maar die impuls blijft vooralsnog uit. Hoopgevend is wel dat we creatiever worden om al beproefde duurzame innovaties grootschalig uit te rollen. Een voorbeeld hiervan zijn de energiecorporaties, die burgers gezamenlijk opzetten om hun wijk decentraal van duurzame energie te voorzien. Ook het ontstaan van Energy Service Companies (ESCo’s) is illustratief. Dit zijn bedrijven die langjarig de energievoorziening regelen tegen gegarandeerde energiebesparingen. Het energietarief blijft voor de klant hetzelfde, maar door energiebesparing zijn de feitelijke kosten lager. De baten gebruikt de ESCo om de energiezuinigere installaties en het beheer daarvan te bekostigen. Voorbeelden hiervan zijn de led-straatverlichting in Rheden en negen zwembaden in Rotterdam. Door een andere manier van organiseren en financieren, blijken deze nieuwe vormen van innoveren goed mogelijk, ook in crisistijd.