Gesteggel in coalitie over hulpfonds Ploumen

Onenigheid tussen VVD en PvdA over de besteding van een nieuw hulpfonds heeft ertoe geleid dat minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) haar beleidsnota gisteren nog niet aan de Tweede Kamer heeft kunnen presenteren.

De controverse betreft een fonds voor het bedrijfsleven van 750 miljoen euro waarover de twee coalitiepartijen in hun regeerakkoord afgelopen najaar afspraken hebben gemaakt. De VVD wil steviger garanties dat het Nederlands bedrijfsleven hier optimaal van kan profiteren. De PvdA wil juist dat ook het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden er flink gebruik van kan maken.

Over de precieze manier waarop het geld uit het nieuwe investeringsfonds moet worden besteed, steggelen de twee partijen al maanden. Volgens minister Kamp (Economische Zaken, VVD) kan er volgende week wel een besluit in de ministerraad worden genomen. Het gaat om de hoofdlijnen. Over de precieze besteding van de middelen hadden de ministers al afgesproken dat de Kamer later zal worden geïnformeerd.

Het nieuw op te zetten investeringsfonds is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf dat actief is in ontwikkelingslanden. De bedoeling is zo ondernemers te stimuleren om activiteiten te starten.

Cruciale voorwaarde is dat de activiteiten „ontwikkelingsrelevant” zijn. De discussie tussen PvdA en VVD draait om de vraag wat hieronder moet worden verstaan.

Ook andere ministeries (Milieu, Veiligheid en Justitie, Onderwijs) eisen meer geld op uit de begroting van Ploumen.