Topman OM: Justitie heeft het in deze zaak niet goed gedaan

In de Alkmaarse zaak zijn grote fouten gemaakt, erkent het OM. Maar dat officieren van justitie niet magistratelijk zijn, is „niet waar”.

Het Openbaar Ministerie had „veel grondiger onderzoek moeten doen” in de strafzaak die vorige week eindigde in een blamage voor het opsporingsapparaat omdat er volgens de rechtbank Alkmaar geknoeid bleek met telefoontaps. „Justitie heeft het in deze zaak niet goed gedaan.”

Tot dit oordeel komt Marc van Nimwegen, de procureur-generaal die belast is met de aanpak van de georganiseerde misdaad. Hij zegt geschrokken te zijn over wat er in dit onderzoek is misgegaan.

„In deze strafzaak kun je alleen maar concluderen dat het OM en de politie niet alert en scherp genoeg hebben gereageerd toen de advocaat van de verdachte aangaf dat de verbalen van afgeluisterde gesprekken niet klopten.”

Volgens de procureur-generaal, een van de vier magistraten die de leiding van het OM vormen, kun je niet zeggen dat deze strafzaak een voorbeeld is van het „afdekken van foutief handelen” door de politie van het OM. „Toen er signalen kwamen dat er mogelijk iets mis was, heeft de behandelend officier van justitie de rechtbank aangeboden de rechercheurs op de zitting te horen en om een aanvullend proces-verbaal gevraagd. De politie heeft laten weten dat er sprake was van een vergissing. Maar dat was natuurlijk geen toereikende verklaring want het ging in deze zaak om meer missers.”

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland liet aanvankelijk weten in deze strafzaak in hoger beroep te gaan omdat ze het niet eens was met de sanctie van de rechtbank: niet-ontvankelijkverklaring van het OM. Procureur-generaal Van Nimwegen zegt nu dat „tot de bodem moet worden uitgezocht” wat er is misgegaan. „Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek beslissen we of het appèl wel of niet wordt doorgezet. Het gaat om een buitengewoon serieus probleem en als wij als OM te weinig alert hebben gereageerd moet je niet verbaasd zijn dat de rechtbank tot niet-ontvankelijkheid komt. Het ambtsedig opgemaakt proces-verbaal is een heel belangrijk ankerpunt in de strafrechtspleging. Dat verplicht politie en OM tot het leveren van hoge kwaliteit.”

Het verwijt van advocaten dat er veel meer geknoeid wordt met het vastleggen van bewijs noemt Van Nimwegen „te algemeen” om op te kunnen reageren.

„Er zijn ook veel voorbeelden te noemen van incidenten waar we buitengewoon scherp op hebben gereageerd. We hebben bijvoorbeeld besloten geen sorteerproeven met honden meer te doen omdat er steeds meer reden was om te twijfelen aan de uitkomst van deze opsporingsmethode. Dus het algemene verwijt dat wij als officieren justitie te weinig kritisch zijn ten opzichte van het handelen door de politie is niet waar.”