Misbruik driemaal ontkend

De voormalige commissie-Deetman heeft afgelopen jaar drie keer vastgesteld dat congregaties uitspraken van de klachtencommissie over kindermisbruik in twijfel trokken en niet wilden uitvoeren.

Dat heeft Wim Deetman vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer. Hij werd gehoord over zijn eerste monitorrapportage over de uitvoering van de aanbevelingen van zijn commissie. Die onderzocht het kindermisbruik in de Rooms- Katholieke Kerk.

Volgens Deetman „kan het niet zo zijn” dat, als een klacht gegrond verklaard is en een schadevergoeding is toegekend, er nog aan de uitspraak van de commissie getwijfeld wordt. „Dan pakken wij de telefoon in het belang van het slachtoffer.” Volgens Deetman heeft hij kwesties vlot moeten trekken.

De Kamerleden hadden bedenkingen over de aankondiging van Deetman dat, als de verjaarde klachten volgend jaar afgehandeld zijn, zijn werk er wel op zit. „De feiten laten zien dat een breekijzer nodig blijft”, aldus Kamerlid Van Toorenburg (CDA).

Deetman zei op vraag van Kamerlid Van der Steur (VVD) dat „hij niet uitsluit” dat er voor mishandelde jongens een speciaal mediationtraject moet komen, met zicht op een schadevergoeding. Eerder adviseerde hij mediation al voor vrouwen en meisjes die lichamelijk en psychisch mishandeld zijn. Tot nu toe wordt alleen seksueel misbruik als klacht aanvaard en gecompenseerd door de Kerk.