denken@nrc.nl

Niet te gemakkelijk doen over verstervensproces

zegt Elisabeth de Geus

Heeft Hetty Houtenbos, (voorstander van versterven in plaats van euthanasie in reactie op Beroepsmatig doden van huisarts Amons), wel eens aan het bed van een verstervende dierbare gezeten? Het is té gruwelijk voor woorden om de doodstrijd te moeten aanzien omdat artsen worstelen met de wet – er zouden dan andere artsen die taak op zich moeten nemen. Niet iedere arts is ook geschikt als oogarts of cardioloog. En natuurlijk is het goed om een paar artsen de situatie te laten beoordelen. Als mensen uitzichtloos lijden en meerdere malen te kennen geven niet door te kunnen leven, dan zou op zijn minst een zodanige pijnbestrijding en slaapmiddelen toegediend kunnen worden opdat er een mild heengaan kan plaatsvinden, in plaats van een strijd die in Knielen op een bed violen thuishoort. Uit liefde voor de mens.

Wel verbreding A27 en geen treinverbinding?

stellen onderzoekers Paulien Makkinga en Tanno de Man

De aanleg van de spoorlijn tussen Utrecht en Breda gaat definitief niet door. Als reden noemt Rijkswaterstaat ‘verregaande versobering’. Per dag lopen 50.000 reizigers een snelle, efficiënte verbinding mis.

In 2008 constateerde Ed Nijpels, toen voorzitter van NLingenieurs, al dat een spoorlijn tussen Utrecht en Breda een goede aanvulling is op het spoorwegnet. En in het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat is de aanleg van de lijn Utrecht-Breda gekoppeld aan de verbreding van de A27. Aanleg van de spoorlijn in een later stadium is niet haalbaar. De A27 wordt wél verbreed, maar door de te hoge kosten wordt een plan voor een mogelijke spoorlijn naast de A27 niet uitgewerkt.

De commissie Kuiken die zich in 2011 buigt over het onderhoud en innovatie op het spoor, dient al eerder een motie voor de aanleg van deze lijn in. Dit is opmerkelijk want Rijkswaterstaat meldt zelf dat ze sinds 2010 rekening houden met de mogelijke aanleg van de spoorlijn. De lijn Utrecht-Breda is geen vervanging voor de verbreding van de A27 maar zou wel het verkeer op de A27 beperken. De lijn is niet alleen bedoeld voor reizigers tussen Breda en Utrecht maar sluit ook aan op de spoorverbinding tussen Dordrecht en Gorinchem. Door de lijn zou ook gemeente Oosterhout, de grootste gemeente van Nederland zonder treinstation, eindelijk verbonden worden op het spoorwegnet.