Zijn vrouwen onderling echt gemener?

‘Vrouwen zijn onderling veel gemener dan mannen onderling’, heb ik mensen (vooral mannen) vaak horen zeggen, meestal in verband met conflicten op het werk. Ik vraag me af of het waar is; het zal bijvoorbeeld ook niet voor niets zijn dat het meeste onderzoek naar psychopathie bij mannen is gedaan, en dat er aanwijzingen zijn dat psychopathische (manipulatieve, onbevreesde) types relatief vaak de top bereiken. Je maakt mij niet wijs dat de mensen die ze op weg naar die top passeren daar geen last van hebben.

Maar dankzij een artikel dat binnenkort in Journal of Occupational Health Psychology verschijnt, begrijp ik geloof ik beter wat mensen bedoelen als ze zeggen dat vrouwen onderling gemener zijn. In dat artikel beschrijven Amerikaanse en Zwitserse psychologen een soort stereotiep vrouwelijke manier van conflicten afhandelen en een stereotiep mannelijke manier. En van die stereotiep vrouwelijke manier, blijkt uit hun onderzoek met dagelijkse vragenlijstjes, hebben mensen meer last. De psychologen hebben het overigens niet over mannelijk en vrouwelijk, maar over taakgerelateerde en relatiegerelateerde conflicten op het werk.

Taakgerelateerde conflicten zijn meningsverschillen over de manier waarop werk gedaan moet worden of hoe een probleem moet worden aangepakt. Dat kunnen vervelende conflicten worden: er zit iemand tegenover je die vindt dat je het mis hebt. Maar als mensen elkaar vertrouwen en genoeg zelfvertrouwen hebben, kan zo’n conflict ook gunstig zijn. Als je een ander moet overtuigen van je gelijk kom je misschien samen op een nóg beter idee.

Met relatiegerelateerde conflicten gaat dat niet lukken. Dan kunnen mensen elkaar gewoon niet uitstaan. Dit is het type conflict dat mensen mee naar huis nemen, waar ze er vervolgens van wakker liggen. De twee soorten conflicten gaan trouwens vaak samen, omdat mensen het vaak persoonlijk opvatten als iemand zegt dat ze ernaast zitten. Maar als duidelijk is dat het de ander écht om iets werkinhoudelijks gaat, dan worden mensen minder boos als diegene zijn mening bot verwoordt dan wanneer er al sprake was van een diepgewortelde vete.

Omdat vrouwen volgens het cliché meer met relaties bezig zijn en mannen meer met hun werk, denk ik dat dit is wat mensen bedoelen als ze zeggen dat vrouwen onderling zo gemeen kunnen zijn. Ik denk overigens ook dat de emancipatie in rijke westerse landen allang zover is gevorderd dat vrouwen zich puur op het werk kunnen richten en dat mannen zich persoonlijk enorm gekwetst kunnen voelen als iemand hun mening betwijfelt. Dus zijn vrouwen echt gemener? Ik zou zeggen: meer onderzoek is nodig.