Verbreding rijksweg A27 kost deel bos Amelisweerd

De snelweg langs het landgoed Amelisweerd bij Utrecht wordt verbreed tot tweemaal zeven rijstroken. Dat heeft minister Schultz (Infrastructuur, VVD) besloten. Het besluit krijgt de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook de PvdA, die eerder bezwaren had, legt zich bij het besluit neer.

De verdiept aangelegde A27 aan de oostkant van Utrecht wordt aan weerszijden met vijftien meter verbreed. Daarvoor moeten honderd tot honderdvijftig bomen wijken. Begin jaren tachtig werden bij de aanleg van de A27 onder groot protest bijna zevenhonderd bomen gekapt. De verbreding nu kost 1,2 miljard euro.

Op verzoek van de Tweede Kamer deed een commissie onder leiding van oud-burgemeester Schoof onderzoek naar de mogelijkheid de verbreding te beperken tot twee keer zes rijstroken, binnen de verdiepte bak die er al ligt. Dat is vermoedelijk onveilig, stelt de commissie nu, na raadpleging van Rijkswaterstaat en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Wel vindt de commissie dat Schultz haar eerdere besluit – afzien van beperkte verbreding wegens de onveiligheid – beter had moeten onderbouwen. Ook had de minister een afweging moeten maken van maatschappelijke kosten en baten.

Tegenstanders van verbreding, verenigd in de Vrienden van Amelisweerd, spreken van een „historische vergissing”. Voorzitter Jan Korff de Gidts: „Er moet een second opinion komen over de veiligheid. Wij betwisten de onafhankelijkheid van deze commissie, die vooral heeft geluisterd naar Rijkswaterstaat.”

Ze vinden ook dat de Tweede Kamer pas kan oordelen over het plan na analyse van kosten en baten. „De minister wil eerst een politieke meerderheid en daarna een kosten/batenanalyse. Dat is politiek theater.”