Turnbond: naam Louter zuiveren

De turnbond KNGU mag zich niet meer negatief uitlaten over Frank Louter en moet beschuldigingen dat de trainer mede verantwoordelijk is voor wantoestanden in de Nederlandse turnwereld rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten in het kort geding van Louter tegen de KNGU.

Strikt formeel is daarmee de naam van Louter gezuiverd. De rechter oordeelde dat de bond ongefundeerd kritisch over Louter is geweest, nadat hij in het tijdschrift Helden door een aantal oud-turnsters was aangeklaagd. Zij verweten Louter dat hij hen ondermeer had gekleineerd, getreiterd, uitgehongerd en uitgescholden. De turnbond heeft die beschuldigingen volgens de rechter niet kunnen staven en ten onrechte voor waar aangenomen.

De rechtbank velt een vernietigend oordeel over het onderzoek dat de turnbond naar aanleiding van de publicatie in Helden heeft uitgevoerd. Voorzitter Jos Geukers van de KNGU, die het onderzoek leidde, heeft volgens de rechter de grieven van de oud-turnsters onmiddellijk voor waar aangenomen. De zware beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag door Louter heeft de bond vervolgens niet kunnen waarmaken.

In de veroordeling gaat Geukers vrijuit. Hij was ook persoonlijk door Louter aangeklaagd. Maar volgens de rechter is uit niets gebleken dat Geukers in zijn kritiek op trainer Louter buiten zijn rol als voorzitter en woordvoerder van de turnbond is getreden.

De voorlopige schadevergoeding aan Louter van 20.000 euro wegens gederfde inkomsten heeft de rechter afgewezen. De trainer heeft zijn financiële schade onvoldoende kunnen onderbouwen. Als het om geld gaat biedt volgens de rechter alleen een bodemprocedure uitkomst.

De verlangde rectificatie heeft de KNGU intussen op de website van de bond geplaatst.

In een eerste reactie meldt Geukers teleurgesteld te zijn, maar inhoudelijk nog niet op de uitspraak te willen ingaan. Hij zegt dat de KNGU een hoger beroep nadrukkelijk overweegt.

Op de website meldt de bond het beleid voort te zetten om kinderen in een veilig klimaat te laten turnen. „Het welzijn van kind en positieve coaching staan hierin centraal. De KNGU wil ongewenst gedrag van coaches, waaronder fysieke en geestelijke mishandeling, voorkomen.”

De KNGU zal trainers blijven vragen een beroepscode te tekenen, waarin zij zich verplichten op open en vertrouwensvolle wijze te trainen en regelmatig te overleggen met ouders.