Robert M // Eis in hoger beroep opnieuw twintig jaar cel

.

Tegen kindermisbruiker Robert M. is gisteren in hoger beroep opnieuw twintig jaar celstraf en tbs geëist wegens het seksueel misbruik van 67 jonge kinderen. Dit is de maximale strafeis.

M. heeft het misbruik van meer kinderen bekend – 87 – van wie de jongste 19 dagen oud was. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen omstandigheden die een lagere strafeis tegen M. rechtvaardigen. De publiciteit over zijn zaak heeft M. volgens de advocaten-generaal over zichzelf afgeroepen. M. kreeg van de rechtbank in eerste aanleg een iets lagere straf: 18 jaar en tbs omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht voor het misbruik. Zijn pedofilie zou zijn voortgestuwd door hyperseksualiteit.

Ook tegen M.’s echtgenoot, Richard van O., handhaafde het OM in hoger beroep de eis: twaalf jaar. Volgens het OM is hij medeschuldig aan het misbruik dat zijn man uitvoerde. Hij faciliteerde dat welbewust en is volgens de advocaten-generaal niet „de sukkel die hij hier zo graag speelt”.De rechtbank legde hem in eerste aanleg een veel lagere straf op: zes jaar. Het gerechtshof verwacht 26 april uitspraak te kunnen doen in beide zaken. nrc