Kabinet dreigt bezuinigingsdeadlines te missen

Het kabinet dreigt zijn eigen deadlines voor bezuinigingen en hervormingen niet te halen. Zo kan de versobering van de WW en de langdurige zorg (AWBZ) grote vertraging oplopen. Daarmee komen bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 in gevaar. Afhankelijk van de duur van de vertraging kan dat honderden miljoenen op de Rijksbegroting schelen.

Dat zeggen betrokkenen binnen en buiten de coalitie en kenners van het wetgevingsproces. Zij willen dat niet openlijk bevestigen, om tactische redenen of omdat ze geen politieke uitspraken mogen doen.

De belangrijkste reden voor de vertraging is dat het kabinet wacht op de uitkomsten van het sociaal overleg voordat het enkele grote wetsvoorstellen indient. Dat overleg loopt nu minimaal „enkele weken” vertraging op, lieten werkgevers en vakbonden gisteren weten. Premier Rutte zegde toe te wachten.

Het kabinet moet voor alle wetsvoorstellen advies aanvragen bij de Raad van State. Voor de complexe voorstellen neemt de Raad twee à drie maanden de tijd. Zo is het al nauwelijks meer mogelijk voor de Tweede Kamer om voor het zomerreces de relevante voorstellen te behandelen. In dat geval moeten alle wetten in het najaar door Tweede én Eerste Kamer, terwijl dan ook de begrotingen van de ministeries worden behandeld.

Gemiddeld duurt behandeling in beide Kamers negen maanden. Dat ligt nergens vast, en in spoedgevallen kan het sneller gaan. Maar bij oppositiepartijen wordt nu al gezegd dat dergelijke tactieken zullen leiden tot het stopzetten van elke medewerking. En die is voor de coalitie cruciaal omdat zij geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.

De vertraging zal naar verwachting niet leiden tot problemen met Brussel, dat over de begrotingen van lidstaten waakt. Nederland moet vóór 1 mei bekendmaken hoe de begroting voor 2014 eruit ziet. De Europese Commissie zou genoegen nemen met de nog onuitgewerkte voorstellen.