Failliet? Probeer het gewoon weer

Een faillissement is geen schande, staat in een net verschenen boek. Leer ervan en word alsnog succesvol.

Failliet? Vervelend. Maar er is goed nieuws: als je het opnieuw probeert, is de kans op succes groter. Gisteren verscheen het boek Vallen, opstaan en weer doorgaan van Josette Dijkhuizen, ondernemer en wetenschapper, en Jacqueline Zuidweg, directeur-eigenaar van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners.

Jullie schrijven: een faillissement is geen schande. Sterker, het kan de opmaat zijn naar een nieuwe onderneming.

Josette Dijkhuizen: „Er rust een taboe op een herstart na een faillissement. De omgeving staat er zelden positief tegenover. Maar Amerikaans onderzoek wijst uit dat mensen die herstarten succesvoller zijn. Logisch, want zij hebben van hun fouten geleerd.”

Zo eenvoudig is het toch niet, herstarten?

„Niet als je schuldeisers hebt; je kunt je pas inschrijven bij de Kamer van Koophandel als je schuldenvrij bent. Natuurlijk heb je tijd nodig om, emotioneel en financieel, alles te verwerken.” 

Wat is de voornaamste les van de acht ondernemers die jullie hebben gesproken over hun faillissement?

„Hoe vreemd het ook klinkt, hun faillissement heeft hun veel gebracht. Ze zijn alle acht opnieuw succesvol geworden met een nieuwe onderneming. Een belangrijke tip die we uit hun ervaringen en ons eigen onderzoek hebben gehaald, is: doe niet aan struisvogelpolitiek. Pak problemen direct aan. En zorg voor een goed netwerk om je heen, zowel in de fase van groei als wanneer het tegenzit.”

Wat is een belangrijke fout die de ondernemers maakten?

„Dat ze hun omgeving niet voldoende in de gaten hielden, niet scherp bleven. Je moet innovatief zijn, meegaan met de tijd, naar buiten gericht zijn. Techniek die verandert, een innovatie in de markt, als je niet alert bent op die zaken, kan het misgaan.”

Een andere tip van jullie is: blijf nadenken over je missie. Wat is jouw missie als VN-Vrouwenvertegenwoordiger?

„Ik wil het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. Ondernemen is een heel goede optie om voor een eigen inkomen te zorgen. Het is ook goed te combineren met de zorg voor kinderen. In Nederland is nu 30 procent van de ondernemers vrouw. Meer vrouwelijke rolmodellen inzetten, zou helpen. Nu gebeurt het te vaak dat een bedrijf van een vrouw als een leuke hobby wordt gezien.”