denken@nrc.nl

Richt je meer op de vraag is mijn bank ‘veilig’?

schrijft Menno Witteveen uit Oegstgeest

De crisis in Cyprus brengt veel beroering bij de kleinere spaarders. Ook bij mij. Wat moeten we doen? Wellicht is er een weg waarlangs we onze banken met ons spaargeld zelf veiliger kunnen maken. We weten nu dat banken met lage rentes veiliger (b)leken te zijn dan die met hoge rentes. Eigenlijk ‘betaal’ je een soort verzekeringspremie op je spaargeld door minder rente te accepteren. Aan de andere kant weten we echter niet of de banken het geld ook ‘veilig’ besteden aan bijvoorbeeld kredieten aan bedrijven of het verstrekken van hypotheekleningen. Ook dit aspect speelt een rol.

Bankieren is echter niets anders dan geld aantrekken en weer uitlenen. Het verschil is voor de bank. Hoe groter dat verschil echter, hoe groter weer de risico’s. Kijk je nu naar de laagste rente op spaarrekeningen en op hypotheken, dan blijkt daar zo’n 3 procent verschil in te zitten. Die 3 procent is dus voor de bank.

Uw spaartegoed bij uw bank wordt door de EU gegarandeerd tot een maximum van 100.000 euro. Aan die zekerheid beginnen we te twijfelen, zo blijkt uit de Cypriotische kwestie. Eigenlijk moeten we af van dit vaste bedrag. Een systeem waaruit blijkt dat een bank ‘veilig’ bankiert, zou eigenlijk de doorslag moeten geven. Een bank die veilig is, is een geruststelling voor zowel de overheid als voor de spaarders. Maar ook voor het bedrijfsleven, en dus tezamen voor onze economie. Banken die dus geld goedkoop aantrekken (ons spaargeld) en het goedkoop weer uitlenen, zijn goed voor onze economie. Met het verschil (laten we zeggen 3 procent) moeten de banken dan bij De Nederlandsche Bank kunnen aantonen dat ze een gezonde bedrijfsvoering kunnen waarmaken. Geld dat je veilig en goedkoop aantrekt, moet je dus ook veilig en goedkoop wegzetten. Kan een bank dat aantonen, dan is de bank veilig en zou ieders spaargeld (veel of weinig) gegarandeerd moeten zijn. Laten we dus eens kijken naar een rekenregel die als ‘rating’ voor elke bank zou gelden. Hoe beter de rating, hoe groter de garantie. Een systeem als dit brengt in elk geval veel meer rust bij iedereen: overheid, bedrijfsleven en de burger.

Een SNS (klim)spaarder maakte het laatste jaar 4.500 rente op zijn 100.000, ik maar 1.900. Het verschil (2.600) had toch op z’n minst bij die spaarders gekort kunnen worden. Risico’s horen bij de inhaligen onder ons, niet bij ons allemaal. Wie het onderste uit de kan wil, behoort het deksel op z’n neus te krijgen.