Ziekenhuizen Amsterdam na fusie grootste instelling

De twee academische ziekenhuizen in Amsterdam, AMC en VUmc, willen op bestuurlijk niveau fuseren. Sommige afdelingen, zoals verloskunde, kindergeneeskunde, neurologie en bepaalde oncologiespecialismen, worden samengevoegd op één van de twee locaties. Andere blijven op beide locaties open. Bedoeling is, op de lange termijn, om op één plek verder samen te gaan. Die mogelijkheid onderzoeken AMC en VUmc nu.

Vanochtend hebben de twee directies het personeel over de plannen geïnformeerd. Bij elkaar gaat het om 15.000 personeelsleden die jaarlijks 500.000 patiënten zien. Voorzitter Marcel Levi van het AMC verwacht geen gedwongen ontslagen, „ook al omdat de vraag naar zeer gespecialiseerde zorg zal toenemen”. Toezichthouder NMa moet nog toestemming geven voor de fusie.

In de toekomst zal het nieuwe Amsterdamse ziekenhuis het Erasmus MC als het grootste ziekenhuis van Nederland passeren. Volgens Levi is het nodig dat de ingewikkelde, hoogwaardige zorg die de academische ziekenhuizen bieden, wordt geconcentreerd. Daardoor wordt de kwaliteit op sommige gebieden beter, zegt hij. „Daarnaast verwachten we de komende jaren alleen maar méér patiënten, de vraag blijft groeien. Door samen te gaan, kunnen we efficiënter werken, waardoor we het groeiende aantal patiënten in tijden van bezuinigingen aankunnen.”

Voordelen zijn er volgens Fred Plukker, bestuursvoorzitter van het VUmc, ook met apparatuur: „Denk aan de aanschaf van operatiekamers en hoogtechnologische apparatuur, telkens miljoeneninvesteringen. Die staan nu op beide locaties en worden niet 24 uur per dag gebruikt.”

Ook artsendiensten, die steeds vaker 24 uur per dag aangeboden worden, zijn beter te organiseren, zegt Levi. „Om de best mogelijke zorg te bieden, zijn tegenwoordig dag en nacht een anesthesist, gynaecoloog en neonatoloog aanwezig zijn voor ingewikkelde bevallingen. Dat is bijna niet te regelen met een kleine groep.”

Om geld voor wetenschappelijk onderzoek te krijgen, onder meer uit Brussel, en om onderzoeken uit te voeren, is een grotere schaal van belang, zeggen de bestuursvoorzitters.