Jagers verliezen steun in de Kamer

Natuur is meer dan mooi, rust en stilte, vinden D66, GroenLinks en PvdA. Ze kwamen gisteren met een natuurplan dat veel steun krijgt in de Kamer.

Het plan om meer werk te maken van de natuur is al een jaar oud. Gisteren presenteerden PvdA, D66 en GroenLinks de initiatiefnota Mooi Nederland. Het plan was ooit bedoeld als alternatief voor het „afbraakbeleid” van Henk Bleker (CDA). De vorige staatssecretaris voor natuur had fors bezuinigd en werkte aan een onder natuurbeschermers impopulaire Wet natuur. Die zou minder flora en fauna beschermen en meer economische activiteit in natuurgebied mogelijk maken.

Na de val van het vorige kabinet besloot het nieuwe de bezuinigingen te verzachten. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Natuur), bereidt nu haar eigen Wet natuur voor.

Mooi Nederland is bedoeld om haar op weg te helpen. Uitgangspunt van de initiatiefnota is dat natuur niet alleen ecologische waarde heeft als „onontbeerlijk onderdeel van onze leefomgeving”, en recreatieve waarde door „schoonheid, rust en stilte”. Natuur heeft ook een „intrinsieke” waarde, vinden de drie, „los van het belang voor mens of economie”.

Veel aandacht trekt het voorstel de zogenoemde plezierjacht te verbieden; er mogen alleen dieren worden afgeschoten als populaties te groot zijn of als dieren schade veroorzaken. De wildlijst met vrij bejaagbare soorten zou moeten verdwijnen. Hierop staan dieren die jagers zonder speciale vergunning of ontheffing mogen afschieten: wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif.

„Ik snap niet dat je met droge ogen dieren kunt doodschieten”, zegt PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi, een van de opstellers van de nota. Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich daar wel in vinden. Een verbod op plezierjacht staat al jaren in het verkiezingsprogramma van de PVV, meldt Kamerlid Dion Graus. De Partij voor de Dieren laat zich eveneens al jaren horen. Zij wil de plezierjacht „zo snel mogelijk” sluiten. Ook SP-Kamerlid Henk van Gerven zou een verbod verwelkomen. „Het afknallen van dieren voor je persoonlijk genot is niet van deze tijd. Daar moeten we van af.”

De grootste tegenstanders van het verbod zijn CDA en VVD. „De VVD ziet niets in een betuttelend voorstel dat ook deels op emotie gestoeld lijkt”, stelt Kamerlid Johan Houwers. Het woord plezierjacht vindt hij misleidend. „Plezierjachten zie ik op het water.” Dat standpunt wordt van harte ondersteund door VVD’er René Leegte, de enige jager in de Kamer.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is ontstemd over het „kunstmatige onderscheid” tussen beheersjacht en plezierjacht. „De jager die op verzoek van een boer ganzen afschiet, is dezelfde als die in het najaar een paar hazen schiet om op te eten”, aldus een woordvoerder. „En hij schiet alleen een haas als hij zeker weet dat er voldoende zitten.”

Ook het CDA neemt het op voor de jacht. Kamerlid Jaco Geurts: „Jagers krijgen een stempel dat ze niet verdienen. Jagers helpen juist mee aan een goede natuurbalans. En gaan ze sportvissen nu ook verbieden?” Het CDA verwerpt eigenlijk de hele nota Mooi Nederland. Geurts rept van „strengere natuurregels” die ten koste zullen gaan van banen in bijvoorbeeld recreatie en landbouw. „Dit plan zorgt voor meer regels en minder natuur. Minder banen en meer bevers. Een goede natuur is belangrijk. Maar in deze economische slechte tijden moet je realistisch kijken. We kunnen beter inzetten op behoud en verbetering van bestaande natuur.”