Echtscheidingszaak kan tot koersdaling leiden

De aanstaande echtscheiding van de Amerikaanse oliemiljardair Harold Hamm is niet louter een privé-aangelegenheid. Beleggers ontdeden de marktwaarde van Continental Resources vorige week donderdag snel van een half miljard dollar na het bekend worden van het nieuws dat Hamm, oprichter en eigenaar van 68 procent van de aandelen van het bedrijf, en zijn vrouw uit elkaar gaan. Maar het gevaar dat op de loer ligt voor de beurskoers zou wel eens veel groter kunnen zijn. Iedere opsplitsing van het fortuin van 11 miljard dollar van de tycoon stelt Continental bloot aan het risico van de verkoop van een forse hoeveelheid aandelen of ruzie aan de top.

Leiders uit het bedrijfsleven weten de aandacht voor hun privéleven doorgaans wel binnen de perken te houden. Hamm is een uitzondering. Dat komt vooral door zijn wurggreep op de oliemaatschappij die hij in juni 2007 naar de beurs bracht. Sindsdien is de waarde van Continental vervijfvoudigd, waardoor Hamm een van de rijkste mannen van Amerika werd. Het zorgde ervoor dat de minderheidsaandeelhouders in het concern, dat een waarde vertegenwoordigt van 16 miljard dollar, ook een legitiem belang hebben bij een voorspoedig verloop van zijn privéleven.

De echtscheidingsregeling zal waarschijnlijk alle records breken. Sue Ann Hamm, die 25 jaar geleden met Harold is getrouwd, is een bedrijfsjuriste die hoge posities heeft bekleed bij Continental en met recht kan beweren een rechtstreekse bijdrage te hebben geleverd aan het succes van haar man. Een langdurige rechtszaak leidt uiteraard tot onzekerheden.

Continental lijkt aan een groot deel van de bestuursproblemen te zijn ontkomen waardoor de olie-industrie wordt geplaagd. Maar Sue Ann is waarschijnlijk op de hoogte van eventuele misstanden. Als de gerechtshoven haar een groot deel van het belang van haar echtgenoot in Continental toekennen, zal het gevolg waarschijnlijk een overschot aan aandelen zijn indien zij haar stukken wil gaan verkopen.

Erger nog, het bedrijf zou kunnen blijven zitten met twee belanghebbenden die recht tegenover elkaar staan. Dat zou veel schadelijker zijn dan de speldenprikjes die beleggers tot nu toe aan de beurskoers van Continental hebben toegebracht. De aandelen van NewsCorp van Rupert Murdoch kelderden bijvoorbeeld 10 procent in waarde in de week nadat zijn echtscheiding met zijn tweede vrouw Anna in april 1998 naar buiten kwam.

Maar er zullen ook winnaars zijn. De kleine hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen van de firma maakten het voor buitenstaanders lastiger tegen een redelijke prijs een graantje mee te pikken van het snelgroeiende bedrijf. Een grotere koersdaling en een uitbreiding van het aantal vrij verkrijgbare aandelen zou ze die kans wel bieden. Intussen doen beleggers er verstandig aan de ontwikkelingen in de rechtszaal net zo nauwgezet te volgen als de cijfers van Continental.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.