Contact

nrc media BV

Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch Uitgever: Jan van der Marel

Redactie

T: 020 755 3000, E: nrc@nrc.nl,

Rokin 65, Postbus 20673, 1001 NR, Amsterdam

Bezorgklachten

Wij streven ernaar de krant doordeweeks voor 18.30 uur en op zaterdag voor 13.00 uur te bezorgen. Ga naar nrc.nl/service, of T: 088 572 05 55 Bel voor nabezorging: ma-vr tussen 08.00 - 19.45 uur en za tussen 11.00 - 16.45 uur

Vakantie en abonnementswijzigingen

Ga naar nrc.nl/service of T: 088 572 05 72 Contact vanuit buitenland: T: +31 88 572 05 72, ma-vr 08.00 - 17.00 uur.

Nieuw abonnement

Overzicht op nrc.nl/abonnementen of T: 088 572 05 72

AdvertentiesT: 020 755 30 49, E: sales@nrc.nl, of nrcmedia.nl

Omgang persoonsgegevens

NRC Media BV legt van abonnees en gebruikers van online dienst-verlening gegevens vast voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van diensten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van NRC Media BV en NRC Lux BV (zie ook nrc.nl/privacyverklaring). Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u zich afmelden via privacy@nrc.nl.

Text-Syndication

The Interview People GmbH, E: syndication@theinterviewepeople.com, T: +49 8161 8074 978

© nrc handelsblad, 2013. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst nrc.nl. Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de redactie en worden op verzoek kosteloos toegezonden.