Cameron: EU-migranten weren

De Britse premier David Cameron wil het immigranten, en met name die uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), moeilijker maken een beroep te doen op sociale voorzieningen. Hij beloofde gisteren strengere regels om te voorkomen dat nieuwkomers ten onrechte een werkloosheidsuitkering krijgen, gebruik maken van de gratis gezondheidszorg (NHS) en te makkelijk een gemeentelijke huurwoning krijgen toegewezen. Dat moet een eind maken aan „uitkeringstoerisme” binnen Europa.

Uit peilingen blijkt dat Britten zich over immigratie grote zorgen maken. Het vooruitzicht dat Bulgaren en Roemenen zich vanaf januari 2014 vrij mogen vestigen in de rest van de Europese Unie, alarmeert. In 2004 liet het Verenigd Koninkrijk als enige met Ierland en Zweden zonder obstakels werknemers uit de nieuwe lidstaten toe. In plaats van de geschatte 13.000 Oost-Europeanen, kwamen er een half miljoen.

„Deze zorgen zijn niet alleen legitiem, ze zijn juist en het is de taak van elke partij ze aan de orde te stellen”, zei Cameron. De drie grote partijen kwamen de afgelopen weken allemaal met voorstellen voor immigratiebeperking. De druk om een steviger migratiebeleid te voeren, wordt nog eens vergroot door de opmars van de UK Independence Party, die campagne voert tegen onbeperkte EU-migratie.

Cameron stelde gisteren onder meer voor dat uitkeringen na zes maanden worden stopgezet als nieuwkomers uit de EER niet kunnen aantonen dat ze kans hebben werk te vinden. Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moeten immigranten bovendien Engels spreken. „We maken een einde aan de iets voor niets cultuur. We geven migranten uit de EER een duidelijke boodschap.”

Zijn voorstellen kregen gisteren onmiddellijk kritiek. Jonathan Portes, directeur van het National Institute for Economic and Social Research, zei tegen de BBC dat „al het bewijs er op duidt dat mensen die hier vanuit de Europese Unie komen een substantiële nettocontributie leveren”. „Ze betalen meer dan ze krijgen”, zei Portes.

Uit regeringscijfers blijkt dat van de 2,2 miljoen Oost-Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, er 12.850 een werkloosheidsuitkering ontvangen, net als 25.000 andere Europeanen.

Onduidelijk is ook hoe groot de druk van niet-Britten op de gratis gezondheidszorg is.