Boeddhistenomroep beboet

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) eist 52.500 euro van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) wegens onrechtmatige besteding van omroepgeld. In 2009 besteedde de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), die namens de Unie het media-aanbod verzorgt, 50.000 euro aan een onderzoek naar boeddhisme in Nederland. Onterecht, volgens het Commissariaat. Deze eist een terugbetaling van deze onderzoekskosten plus een bestuurlijke boete van 2.500 euro.

Dat staat in een rapport van het CvdM naar aanleiding van een besluit dat op 12 maart is genomen. Dit rapport wordt 4 april openbaar gemaakt.

Het is onwaarschijnlijk dat de BUN dit bedrag binnen zes weken (de eis) kan betalen. De jaarlijkse contributieopbrengsten bedragen circa 4.000 euro. De kans is groot dat BOS daarom eerder verdwijnt dan 1 januari 2016, de datum waarop de BOS (en andere ‘2.42-omroepen’; kleine religieuze omroepen) sowieso zou ophouden te bestaan.

In 2009 liet de Boeddhistische Omroep Stichting voor 81.749 euro twee onderzoeken uitvoeren naar boeddhisme in Nederland door de afdeling MediaOnderzoek & Advies van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Het kwalitatieve onderzoek kostte 30.000 euro, het kwantitatieve 50.000 euro. Deze kosten werden in de jaarrekening 2009 verantwoord als ‘overige bedrijfslasten’.

Volgens het CvdM is het kwantitatieve onderzoek opgesteld „met als doel het aantonen van een grotere achterban ten opzichte van de achterban op grond waarvan de BUN is geclassificeerd bij de erkenning”. Volgens de BUN kunnen de twee onderzoeken niet los van elkaar worden gezien, en vallen zij onder „het voorbereiden en samenstellen van het media-aanbod”.

Het CvdM eist dat de 52.500 euro binnen zes weken worden betaald. De BUN heeft de optie om in hoger beroep te gaan bij de rechtbank.

Koepelorganisatie BUN heeft sinds 2001 een zendmachtiging. De omroep BOS heeft 23 uur zendtijd per jaar (1 uur om de week) en circa vijf mensen in vaste dienst. Beide partijen wilden geen commentaar leveren op de kwestie.