Vier andere betwiste Van Goghs

Er zijn wereldwijd ruim achthonderd schilderijen erkend als echte Van Goghs. Maar er circuleren vele omstreden werken. Tijdens zijn leven heeft Vincent van Gogh (1853-1890) nauwelijks verkocht. Het leeuwendeel van zijn doeken gaf hij aan zijn broer, Theo. Daardoor bestaan er weinig registers van kunsthandelaren uit zijn tijd die kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de authenticiteit van doeken. Bovendien liet Van Goghs zijn moeder, Anna van Gogh-Carbentus, na zijn dood een deel van zijn oeuvre opslaan in een pakhuis in Breda. Die werken zijn in 1902 voor een habbekrats verkocht op een rommelmarkt en verspreid. Twintig jaar na zijn dood waren zijn werken al enorme bedragen waard. Dat trok vervalsers, die hun voordeel deden met de gebrekkige documentatie rond zijn oeuvre.

Stilleven met Pinksterbloemen
Stilleven met Pinksterbloemen