Schadevergoeding voor ex-Dutchbatter met trauma

Dave Maat liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op tijdens de missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995.
Dave Maat liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op tijdens de missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995. NRC / Merlin Daleman

Een ex-Dutchbatter die psychische schade opliep tijdens de val van de Srebrenica-enclave, heeft recht op een schadevergoeding van het ministerie van Defensie. Dat heeft de hoogste rechter voor dit soort beroepszaken, de Centrale Raad van Beroep, in Utrecht bepaald.

Srebrenica-veteraan Dave Maat stapte in 2005 naar de rechter in Den Haag omdat hij een schadevergoeding wilde voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die hij opliep vanwege zijn missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995. De rechtbank bepaalde toen dat Defensie verantwoordelijk en aansprakelijk kon worden gehouden voor de psychische schade van de man. Het ministerie ging daarop in hoger beroep.

Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de minister van Defensie niet voldaan de “op hem als werkgever rustende zorgplicht”. Uit de uitspraak:

“De Raad vindt dat de minister bij beëindiging van de missie in Zagreb en daarna niet genoeg nazorg aanbood. Daardoor kreeg de PTSS bij de militair een blijvend karakter.”

De uitspraak van is een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De minister van Defensie moet binnen drie maanden een nieuw besluit nemen na deze uitspraak. De raad zal naar aanleiding daarvan opnieuw een oordeel geven en een einduitspraak doen. De hoogte van de schadevergoeding die Maat krijgt is dus nog niet bekend.

‘Twee keer geslachtofferd’

Twee jaar geleden zei Maat in NRC Handelsblad dat hij zich “twee keer geslachtofferd” voelt. “Eén keer door in Srebrenica in de steek te worden gelaten en één keer door de ellenlange procedures om erkenning te krijgen.”

Negentien was hij toen hij in de Joegoslavische oorlog terechtkwam. Uitgezonden door het Nederlandse leger onder de vlag van de Verenigde Naties. Aangevallen, beschoten, gegijzeld, getuige van het omkomen van een collega. „Je schakelt dan je emoties uit, want als je op dat moment gaat nadenken, word je gek”, zegt Maat.

Terug in Nederland was duidelijk dat hij, en veel van de militairen met wie hij op missie was geweest, een klap hadden gekregen door Srebrenica. „Aan je lichaam en je gedrag merk je dat je langzaam verandert. Iedereen had wel wat: jongens gingen steeds meer drinken en kwamen terecht in vechtpartijen.”

In een reactie aan RTL Nieuws over de uitspraak van vandaag spreekt Maat van “rust en erkenning”.