Politie knoeit met afgeluisterde gesprekken in drugszaak

De politie Noord-Holland heeft in een onderzoek naar drugshandel regelmatig geknoeid met de weergave van afgeluisterde telefoongesprekken. Tot dat oordeel komt de rechtbank Alkmaar die om die reden het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk heeft verklaard.

Volgens de rechtbank is er in het onderzoek naar een 46-jarige verdachte van handel in harddrugs sprake geweest van “een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde”. De politie blijkt negen van achttien afgeluisterde telefoongesprekken onjuist te hebben beschreven in processen-verbaal. De verdachte, tegen wie het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden had geëist, gaat daarom vrijuit. De man heeft vier maanden in voorarrest gezeten.

Telefoon weer niet eens beantwoord

Uit het gepubliceerde vonnis blijkt dat verbalisanten verslag maakten van een gesprek waarbij de telefoon niet eens werd beantwoord. “NN man zegt dat ie een half boekje heeft gekregen”, staat er als weergave van een gesprek waarbij de telefoon niet werd opgenomen. In gesprekken waaruit blijkt dat de verdachte koper is van drugs wordt hij opgevoerd als dealer. En als een vrouw de telefoon opneemt, wordt dit in het verbaal toegeschreven aan de mannelijke verdachte.

De officier van justitie Sylvia Kubicz omschreef de valse processen-verbaal op de zitting als “een vergissing” en als “een vormverzuim van geringe betekenis”. De rechters zeggen de officier van justitie “absoluut niet te volgen in haar standpunt”. Volgens de rechtbank zijn de onjuistheden in de verbalen “klaarblijkelijk doelbewust” opgesteld.

‘Grootschalig gezichtverlies’ voor het OM

De advocaat van de verdachte, Marcel Kikkert, spreekt tegenover NRC van “groot gezichtsverlies” voor het OM. Hij zegt dat „goed moet worden uitgezocht wat hier is misgegaan”. Als de uitspraak onherroepelijk is geworden zal zijn cliënt schadevergoeding vragen voor de vier maanden die hij heeft vastgezeten. “We overwegen ook aangifte te doen tegen de rechercheurs wegens valsheid in geschrifte.”

Jeroen Steenbrink, plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Noord-Holland, geeft tegenover NRC toe dat “er dingen zijn misgegaan” maar vindt de sanctie van de rechtbank – niet ontvankelijkheid – te zwaar. “De rechtbank had ook kunnen besluiten een deel van het bewijs uit te sluiten. Er was genoeg ander bewijs.” Het OM gaat daarom in hoger beroep.

Steenbrink zegt dat er wel een onderzoek komt naar het handelen van de rechercheurs en het OM. “Maar we hebben op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van opzettelijke fouten.”