Nieuwe wet eist dat scholen pesten aanpakken

Foto ANP / Roos Koole

Scholen worden bij de wet verplicht pesten tegen te gaan. Dat staat in het gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) en de kinderombudsman Marc Dullaert vandaag hebben gepresenteerd.

De scholen moeten volgens het plan een bewezen effectief anti-pestprogramma gebruiken, de sociale veiligheid op school monitoren en een pestcoördinator aanstellen. En de inspectie zal controleren of dit ook allemaal gebeurt.

Plan na onrust zelfmoorden

Aanleiding voor het plan is de maatschappelijke onrust die ontstond nadat twee jongeren vorig jaar zelfmoord pleegden. Ze zouden jarenlang zijn gepest op school. Bovendien wordt een op de tien basisschoolleerlingen getreiterd, zegt kinderombudsman Dullaert. Staatssecretaris Dekker: “En dat willen we met dit plan gaan terugdringen.”

Scholen moeten met een bewezen effectief anti-pestprogramma gaan werken. Dat programma gaat verder dan het pestprotocol, dat nu al verplicht is voor scholen. “Het is nu allemaal te vrijblijvend”, zegt Dullaert. Er zijn scholen die volgens hem veel doen, er zijn scholen die niets doen en er zijn scholen die het verkeerd doen. Zo zijn er scholen die gebruikmaken van “onzinnige anti-pestcursussen, zoals knuffelen met paarden”, en van trainingen die contraproductief werken, zoals weerbaarheidstrainingen. Er is een pestindustrie ontstaan. “Waarbij zelfbenoemde coaches grote bedragen vragen voor kwakzalverij.”

Dekker en Dullaert pleiten voor een cultuuromslag waarbij scholen, ouders en leerlingen één lijn trekken en zeggen: pesten is onacceptabel en we gaan met respect met elkaar om.