De grote spaarders betalen de redding

Iedereen met veel geld in Cyprus wordt zwaar getroffen door het nieuwe akkoord. Obligatiehouders, aandeelhouders en spaarders met meer dan 100.000 euro worden geheel of goeddeels onteigend.

Een klassieke herstructurering. Maar dan van een hele bankensector in één keer, in plaats van een enkele bank. Zo ziet het vannacht gesloten akkoord voor Cyprus er uit. De 7 miljard euro die Cyprus zelf moet bijdragen aan het akkoord met Europa en het IMF komt volledig uit de bankensector. Dat betekent een grote inkrimping van de financiële sector. Er blijft nog maar één grote bank over, duizenden banen verdwijnen en het is de vraag of het daar bij blijft. Ondanks noodmaatregelen om kapitaalvlucht te beperken, zullen buitenlandse spaarders waarschijnlijk op zoek gaan naar manieren om hun geld van het eiland weg te halen.

De hoofdlijnen van het akkoord:

1De kleine spaarder wordt geheel ontzien. In tegenstelling tot het akkoord van vorige week blijven de spaartegoeden onder 100.000 euro onaangetast.

2De tweede bank van het land, Laiki, wordt opgedoekt. Aandeelhouders en alle obligatiehouders – achtergestelde én gewone – worden volledig onteigend. Het is voor het eerst in de eurocrisis dat bij een reddingsactie ook gewone obligatiehouders worden onteigend. Achtergestelde obligatiehouders staan bij een faillissement normaal gesproken bijna achteraan de rij. Spaartegoeden boven 100.000 euro worden in een ‘slechte bank’ ondergebracht en weggestreept tegen leningen die niet worden terugbetaald.

3De spaartegoeden onder 100.000 euro en de overige gezonde bezittingen worden ondergebracht bij de grootste bank van het land, Bank of Cyprus.

4Ook bij Bank of Cyprus worden alle aandeelhouders en obligatiehouders onteigend. Bij deze bank wordt de balans opgeschoond. Het kernkapitaal – de reserve die banken moeten aanhouden van de toezichthouders – moet worden opgehoogd naar 9 procent van de balans. Dit gaat als volgt: de spaartegoeden van boven 100.000 euro worden bevroren en deels omgezet in aandelen. Hiermee vergroot de bank het eigen vermogen. Hoeveel spaargeld hiervoor moet worden afgeroomd hangt af van hoeveel de tegoeden van Laiki en de onteigening van aandeelhouders en obligatiehouders van Bank of Cyprus precies opleveren.

5Een regeringswoordvoerder zei vanmorgen dat „ongeveer 30 procent” van de grote spaartegoeden van Bank of Cyprus zal worden ingezet. Geruchten over 40 procent zijn nog niet helemaal verstomd. Maar het is duidelijk geworden dat een groot deel van deze tegoeden intact blijft. De grote spaarders bij Bank of Cyprus, waar veel vermogende Russen hun geld hebben staan, worden dus veel minder hard getroffen dan die bij Laiki.

6De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds verstrekken in ruil voor deze maatregelen 10 miljard euro aan de staat. Die heeft in het verleden de banken gesteund door obligaties aan te kopen en lijdt daar nu een verlies op.