Brieven

Citotoets: ‘binnen twee jaar een topschool’

Over uw commentaar over de Citotoets (NRC Handelsblad, 21 maart) het volgende: inderdaad, de Cito is verworden. Het is mijn taak, als teamleider in het vmbo, de poort te bewaken bij de instroom van leerlingen in de Gemengde en Theoretische Leerweg. Cito-score 530 of hoger, anders kom je er niet in. Kul natuurlijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse opstroom vanuit lagere opleidingsniveaus door leerlingen die het toch goed blijken te doen.. Voorheen hanteerden we gemengde klassen van twee nabij gelegen niveaus. We zagen wel na een jaar, of na twee jaar, wat voor elke leerling de beste leerweg zou worden.

Toen kwam de koude douche. Omdat wij twee niveaus in een klas plaatsten, beoordeelde de inspectie ons alsof al die leerlingen in die dakpanklas het hoogste van de twee niveaus hadden.

Toen richting het examen de twee niveaus elk in hun eigen leerweg terecht kwamen, werden alle leerlingen van het laagste van de twee niveaus bestempeld als gedegradeerd. Oordeel van de inspectie? U bent een slechte school, bijna de slechtste school van Nederland. Toen hebben we alsnog, streng naar de normen van het Cito, de leerlingen weer uit elkaar gehaald. Binnen twee jaar waren wij, volgens de inspectie, de top van Nederland. Leerlingen kansen geven, het oordeel van de basisschool volgen als dat afwijkt van de Cito Eindtoets: uiterst riskant.

Nico van Wijk

Zuilichem

Amsterdam

Integratie faalt, de staat doet steeds een stap terug

Over het debat over besnijdenis (NRC Handelsblad, 18 maart) het volgende: de zo vurig gewenste integratie van moslims in Nederland heeft volkomen gefaald. Het tegendeel is waar, want Nederland past zich steeds meer aan de islam aan. We roepen wel steeds schande als er sprake is van eerwraak, kinder- en vrouwenmishandeling, vrouwenbesnijdenis, openlijke discriminatie tegenover Joden en homo's, maar het wordt met de dag erger omdat er fundamenteel niets gebeurt aan de opvoeding van onze jeugd van islamitische huize.

Veel van deze kinderen kijken thuis naar Arabische en Turkse televisie en worden oer-conservatief opgevoed, hetgeen botst met de enorme vrijheid die ze op school en op straat genieten.

De Nederlandse overheid en instellingen doen steeds weer een stapje terug om de confrontatie uit de weg te gaan. Nederland mag trots zijn op de sociale verworvenheden en moet die met woord en daad verdedigen. Wie zich daar niet bij thuis voelt mag vertrekken.

Haim Ahmed Emmet

Amstelveen

Soeverein Cyprus

In Cyprus kan alles, aldus de krant (NRC Handelsblad, 20 maart). Alles? Ja, alles wat in een soevereine staat kan. EU-lidstaten zijn soeverein. Kleinere lidstaat Cyprus leert grotere lidstaten een nuttige les. Dit is de toekomst van de Europese Unie. Deze wordt een confederatie (statenbond) van soevereine lidstaten. Geen federatie (bondsstaat) met autonome deelstaten.

Lidstaat Cyprus demonstreert zijn soevereiniteit op superieure wijze.

Rudolf Misset

Amsterdam

    • Rudolf Misset
    • Nico van Wijk
    • Haim Ahmed Emmet