Waarom ontbreekt de naam van de fotograaf? Ja, die zou er eigenlijk wel bij moeten staan

Misschien gebeurt het al veel langer, maar het valt mij op dat er de laatste tijd weinig systematiek valt te ontdekken in de bronvermelding van foto’s. Soms staat er helemaal niets, soms een fotograaf, soms een fotograaf plus het bureau dat het copyright heeft en soms alleen de naam van een bureau.

Zeker als het gaat om klassieke foto’s van bekende fotografen, staat het nogal zot als er onder vermeld wordt ‘Foto Hollandse Hoogte’, zoals een poosje terug bij een foto van Russel Lee. Maar het is niet alleen zot, het doet bovendien onrecht aan de makers.

Ik hoop dat steeds de naam van de fotograaf genoemd wordt, en als de naam van het bureau al bij de foto moet staan, dan hoop ik dat de naam van de fotograaf ook steeds vermeld wordt.

Michiel Moll,

Utrecht

de krant antwoordt

Fotoredacteur Robbert van Venetië licht toe: „Er is niet één duidelijke regel, behalve dat bij elke foto, behalve heel kleine, een bronvermelding moet staan. Vaak is dat een persbureau en blijft de naam van de fotograaf achterwege. Sommige agentschappen eisen trouwens dat de fotograaf óók wordt vermeld. Freelancers die niet voor een bureau werken, worden wel met hun naam vermeld, evenals de eigen contractfotografen van de krant: Maurice Boyer en Rien Zilvold.

„Bij kleinere foto’s is het vaak lastig omdat het gewoon niet past. Al vind ik persoonlijk dat de fotograaf inderdaad standaard vermeld zou moeten worden, zoals The New York Times doet, net zoals er ook een auteursnaam bij een artikel staat. In elk geval bij groot beeld, of bijzonder beeld. Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over. Het is mogelijk dat we binnenkort nog eens over dit principe doorpraten bij de herziening van de vormgeving van de krant.”

    • Michiel Moll