Waar gaat De Waal straks in de keuken kijken?

Typische transfers of bonje in de boardroom, gesuikerde bonussen of verbroken beloftes? De nieuwe firma is erbij – elke zaterdag.

None

De klus van Lodewijk de Waal bij bank en verzekeraar ING zit erop. De voormalige voorzitter van de vakcentrale FNV stelt zich niet herkiesbaar als commissaris van het financiële concern namens de Staat der Nederlanden.

Jammer. Als pleitbezorger van de ‘plutocratentax’, een speciale belasting voor grootverdieners, was De Waal zijn tijd ver vooruit. Hij stelde het idee voor in een interview in 2001, op 1 mei om precies te zijn. Inmiddels heft de fiscus een belasting op werknemers die 150.000 euro of meer verdienen.

Ook jammer dat de staat, die nog steeds een belangrijke financier is van ING, niet een nieuwe commissaris naar voren schuift naast vertegenwoordiger Tineke Bahlmann. Zij gaat wel voor herbenoeming.

De staat eiste bij alle financiële instellingen die in 2008 en later staatsteun kregen ten minste twee eigen commissarissen. Zij moesten onder meer een speciaal oogje in het zeil houden op de versobering van de beloning van de top.

De vraag is nu: is minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) ontevreden met De Waal, of wordt hij binnenkort tot iets hogers geroepen? De Waal gaat binnenkort aan de slag in de selectiecommissie die een rol krijgt in de verkiezing van de voorzitter van de FNV.

Maar dat kost geen zeeën van tijd. Nee, er komt iets anders aan, dat een conflict geeft met het ING-commissariaat. De Waal heeft bij ING vier jaar in de keuken gekeken. De FNV was ooit zelf eigenaar van banken en verzekeraars. Hij is de aangewezen man voor de raad van commissarissen van SNS Reaal, dat op 1 februari is genationaliseerd. Nieuwe bezems vegen schoon.

    • Menno Tamminga