SNS Reaal kon of wilde het niet zien

Steeds meer signalen dat het niet goed zat met SNS Property Finance – en toch greep het bankbestuur niet in. Pagina 6-9