Recensieoverzicht Boek

Allard Schröder: De dode arm. De Bezige Bij, 567 blz. € 29,90

NRC Handelsblad Ook al behandelt De dode arm de tweede helft van de 20ste eeuw, in zekere zin mag het boek toch tijdloos heten, omdat de tijd hier wordt verbeeld door een van de beste schrijvers van de generatie die er de hoofdrol in vervult. Dit meesterstuk in het oeuvre van Allard Schröder is een monument van een gestolde tijd. ****

de Volkskrant Wat blijft, is Schröders narcotiserende stijl, zijn belangrijkste troef, waarbij de tijd op halve kracht lijkt te gaan. Na zijn romans met sterk vergelijkbare bouwstenen is de verrassing er wel een beetje af. Toch blijft de wijze waarop Schröder zijn verhaal vertelt fluwelig verdovend. ***

De Groene Amsterdammer In De dode arm is de balanceerkunst er een van de lange adem. Bijna zeshonderd bladzijden lang is Schröders toon ijl maar toch precies, zijn zijn beelden zorgvuldig en poëtisch gekozen, weet hij een geheel eigen universum op te roepen.