Opeenstapeling risico’s bij vastgoedtak SNS Reaal

Het vastgoedbedrijf van bank en verzekeraar SNS Reaal kampte jarenlang met een gebrekkige administratie, wankele computersystemen en onkundig personeel. Het verklaart waarom klanten honderden miljoenen aan vastgoedfinanciering konden krijgen en waarom grootschalige fraudes in bouwprojecten niet werden ontdekt.

Bij SNS Property Finance werd informatie over klanten vaak pas verzameld als een krediet al was verstrekt. Er was sprake van incomplete dossiers en een zwak risicomanagement. Dit blijkt uit tientallen interne documenten die deze krant bezit en die van 2005 tot en met 2009 steeds dezelfde tekortkomingen melden.

De vastgoeddirectie nam vergeleken met andere banken tot in de crisisjaren grote risico’s. Ook stelde ze zaken aan het hoofdkantoor te rooskleurig voor. Het bankbestuur bemoeide zich nauwelijks met het vastgoedbedrijf. In 2007 staat bankbestuurder Ronald Latenstein in de notulen van de commissie die over vastgoedkredieten oordeelt, 32 van 37 vergaderingen als afwezige vermeld.

De staat moest SNS Reaal op 1 februari voor 3,7 miljard euro redden. Toezichthouders schreven dit in een parlementaire hoorzitting toe aan de slechte vastgoedmarkt.

Aan beleggersvereniging VEB liet bestuursvoorzitter Gerard van Olphen van SNS Reaal afgelopen dinsdag nog weten dat er geen redenen zijn „om aan een juist beleid” van zijn bank te twijfelen. De bank verleent de vereniging daarom geen recht om een enquête bij de Ondernemingskamer aan te vragen.

VEB-directeur Jan Maarten Slagter zegt dat dit niet valt te rijmen met de nieuwe feiten in NRC Handelsblad vandaag. „Het gebrek aan controlemechanismen, de onzichtbaarheid van de raad van bestuur en de onverantwoorde en agressieve uitbouw van de vastgoedportefeuille bieden deze gronden immers volop.”

Ook Kamerleden zijn verrast. Wouter Koolmees (D66): „Dit schetst een heel ander beeld dan we hebben gekregen van de commissarissen en DNB bij de hoorzitting.” Hij noemt het „onthutsend dat er zulke grote fouten zijn gemaakt”. Henk Nijboer (PvdA): „Dit geeft een beeld van roekeloos management. Kredieten verstrekken zonder zekerheden bij te houden en zonder volledige klantinformatie, dat is laakbaar.”

SNS Reaal en DNB willen niet inhoudelijk reageren.

    • Esther Rosenberg
    • Tom Kreling