NAM mag veel meer gas winnen in Wad

De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) meer gas gaan winnen onder en rond de Waddenzee. Dat blijkt uit drie besluiten, vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant over gaswinning bij Lauwersoog, Vierhuizen, Moddergat, Anjum en Ameland.

Het gaat om 15 miljard kubieke meter gas extra de komende twintig jaar. Dat betekent voor sommige kleine gasvelden onder het Wad, zoals het ‘Nesveld’, dat de productie verdrievoudigd wordt. Een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat weten dat „de productie inmiddels is verhoogd”. Onder de Waddenzee is sinds 2007 tien miljard kubieke meter gas gewonnen, bij Ameland was dat vanaf 1986 veertig miljard kubieke meter.

Juist deze week begon de NAM een charmeoffensief in Groningen om verontruste bewoners gerust te stellen. De directeur van de NAM gaat binnenkort op de koffie bij Groningers die schade claimen als gevolg van aardbevingen die door gaswinning zijn veroorzaakt. Veel van hen zijn bezorgd over hun veiligheid, sinds begin dit jaar bleek dat de winning kan leiden tot meer en zwaardere aardbevingen, met een kracht van 4 of meer op de schaal van Richter.

De bodemdaling die met de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee gepaard gaat, blijft volgens berekeningen van de NAM binnen de afgesproken grens van zes millimeter per jaar. Elk jaar moet het bedrijf, een joint venture van Shell en ExxonMobil, daarover verantwoording afleggen aan een ‘auditcommissie’. Wordt de norm overschreden, dan gaat „de hand aan de kraan”, zegt een woordvoerster van minister Kamp. Dat wil zeggen: dan wordt de gaswinning teruggeschroefd of gestopt.

Anders dan bij het grote gasveld in Groningen leidt meer gaswinning in het Waddengebied niet tot meer en zwaardere aardbevingen, verwachten NAM en ministerie. De woordvoerster van Kamp: „Het gaat hier om allemaal kleine gasvelden. Uit de gegevens blijkt dat er maar één gasbeving voelbaar was, in 2005 op Ameland. Die had een kracht van 1,8 op de schaal van Richter.”

Directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging is kritisch. Hij dringt aan op een onafhankelijk en gedegen onderzoek naar bodemdaling en zeespiegelstijging. „Dat moet niet gedaan worden door een belanghebbende partij zoals de NAM, die werkt met oude modellen.” Als uit dat onderzoek blijkt dat de bodem forser daalt dan toegestaan, moet op basis van die feiten „direct de hand aan de kraan”.

Zowel de NAM als het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de verhoogde gasproductie in het Waddengebied niet leidt tot minder gaswinning in Noord-Groningen.

    • Wubby Luyendijk