Exit van Cyprus is behapbaar

Is de Europese Centrale Bank bereid Cyprus te laten vallen? De ECB dreigt de steun aan Cypriotische banken te staken als Nicosia niet akkoord gaat met een reddingsplan – een potentiële opstap voor een vertrek van het land uit de euro.

De ECB heeft niet met zo veel woorden gedreigd Cyprus uit de eurozone te zetten. Wat de bank heeft gezegd is dat ze alleen geld leent aan solvabele instellingen en dat een bail-out de solvabiliteit van het Cypriotische stelsel zou garanderen.

Intrekking van de liquiditeitssteun aan de banken in Cyprus zou de eerste stap kunnen zijn van een vertrek uit de euro. Zonder verlenging van de lening van de ECB ter waarde van 9 miljard euro zouden de banken omvallen. De regering zou dan gedwongen zijn om kapitaalstromen aan banden te leggen of geld bij te drukken.

Intrekking van de liquiditeitssteun is niet eenvoudig. Er is een tweederde meerderheid nodig binnen het bestuur van de ECB, dus slechts acht van de 23 leden kunnen de geldkraan openhouden.

Het argument dat de ECB geen geld kan lenen aan insolvabele banken, lijkt slap. De liquiditeitssteun die is verstrekt aan de Anglo Irish Bank, die nu insolvabel is, was driemaal zo hoog als die aan Cyprus.

Bovendien zijn er de onvoorspelbare gevolgen van een vertrek van Cyprus. Spaarders aan de flanken van de eurozone zouden hun geld van banken kunnen halen. De ECB zou liquiditeit in het bankwezen moeten pompen en staatsobligaties moeten opkopen. Dat is lastig, zeker nu Italië zonder kabinet zit.

Aan de andere kant zou het een gevaarlijk precedent zijn om financiële steun te verlenen aan een regering die weigert om mee te werken.

Een vertrek van Cyprus uit de eurozone is waarschijnlijk te behappen wegens de geringe omvang van zijn economie – minder dan 0,2 procent van het totaal van de eurozone.

Bovendien is het niet zo dat een vertrek de kansen zou vergroten dat Italië of Portugal volgt. De economische en politieke situatie van Cyprus is uniek. Het aanzien van een pijnlijk vertrek zou de euroscepsis aan de flanken juist kunnen temperen.

De ECB hoeft geen besluit te nemen totdat de banken van Cyprus weer opengaan. Zelfs daarna kan mogelijk nog tijd worden gerekt, bijvoorbeeld door kapitaalstromen te beperken. Niettemin is de dreiging reëel, ook al is een vertrek van Cyprus ongewenst. Daarom is het waarschijnlijker dat Cyprus een stap terug zal doen van de afgrond.

    • Neil Unmack