Parlement Cyprus akkoord met belangrijkste zaken nieuw reddingsplan

Het Cypriotische parlement ging gisteravond laat akkoord met drie belangrijke wetsvoorstellen die het land voor een bankroet moeten behoeden.
Het Cypriotische parlement ging gisteravond laat akkoord met drie belangrijke wetsvoorstellen die het land voor een bankroet moeten behoeden. Foto AP / Petros Karadjias

Het parlement van Cyprus heeft gisteravond ingestemd met een alternatief reddingsplan om een bankroet van het land af te wenden en de weg vrij te maken voor Europese noodhulp. Morgen buigen de ministers van Financiën van de eurozone zich over het plan.

De belangrijkste onderdelen zijn de oprichting van een ‘solidariteitsfonds’, herstructurering van de Laika-bank (de op een na grootste bank van het land) en een heffing op spaartegoeden. Het zou gaan om een heffing van minder dan 1 procent op alle spaartegoeden en een nog onbekende heffing over tegoeden boven de 100.000 euro. De eurogroep ziet de heffing op spaargeld als de belangrijkste bijdrage die Cyprus zelf moet leveren om noodleningen te krijgen.

Premier Rutte wilde gisteravond, op het moment dat het nieuws over het nieuwe reddingsplan naar buiten kwam, een faillissement van Cyprus nog niet uitsluiten. Hij noemde de eurozone eigenlijk te fragiel om het risico van een faillissement te nemen, maar Cyprus moet zelf wel alle noodzakelijke maatregelen nemen. “Uiteindelijk moet een land wel geholpen willen worden. Je kunt ze niet dwingen.”

Hoogte spaarheffing boven 100.000 euro nog onduidelijk

Met name Duitsland toonde zich tot nu toe kritisch over de oprichting van een ‘solidariteitsfonds’. Daarin zouden verscheidene instanties, waaronder de staat, de centrale bank, de kerk en pensioenfondsen, bezittingen bijeenbrengen, die kunnen dienen als onderpand voor de uitgifte van nieuwe staatsleningen. De staat zou zelf onder meer toekomstige gasopbrengsten inbrengen. Als de euroministers niet akkoord gaan met het solidariteitsfonds, zal de heffing op spaartegoeden boven de 100.000 euro fors oplopen. Het parlement heeft de hoogte van die heffing nu nog opengelaten.

Het parlement stemde gisteravond over de eerste drie onderdelen van het plan. Over de rest wordt dit weekend nog gestemd. Cyprus moet voor maandag in totaal 5,8 miljard euro bij elkaar gebracht hebben om een Europese noodlening van 10 miljard euro te krijgen, die onder meer dient om de banken te herkapitaliseren. Die worden al maanden overeind gehouden door de Europese Centrale Bank.

Splitsing bank onder druk van ECB

Het parlement gaf zijn goedkeuring aan beperkingen van het internationale kapitaalverkeer om daarmee een massale kapitaalvlucht te voorkomen als de Cypriotische banken dinsdag hun deuren weer openen. De Laiki-bank zou worden gesplitst in een ‘goed’ en een ‘slecht’ deel. Tegoeden van minder dan 100.000 euro zouden worden ondergebracht in het ‘goede’ deel en worden gegarandeerd door de staat. De grotere deposito’s (met name van Russische rekeninghouders) en slechte leningen komen terecht in de slechte bank.

De ECB heeft aangekondigd dat ze de noodleningen aan de Cypriotische banken stopzet als er maandag geen akkoord is. De banken zijn al een week dicht. In het vorige plan moest de volledige 5,8 miljard worden opgebracht door spaarders; het parlement verwierp dat voorstel eerder deze week.

    • Pim van den Dool