Brieven

Afkicken olie en gas

In het artikel ‘Hoe Nederland kan afkicken van olie en gas’ (wetenschapsbijlage 16&17 maart) stond een opmerking van de heer van de Bergh, milieueconoom. Hij verklaart: “Het klimaat warmt op. Dat is evident. Ik woon in Barcelona. Er zijn tegenwoordig al dagen in januari en februari dat het 20 graden Celsius is. Dat had je vroeger niet. Als CO2 niet snel wereldwijd een reële prijs krijgt, zie ik het somber in”.

Een kort onderzoek naar maximale temperaturen op dagbasis in Barcelona vanaf maart 1924 tot eind januari van dit jaar, verkrijgbaar bij KNMI/ECA&D leert anders. Zie bijgaande grafiek, waarin de maximale temperaturen van de maanden januari en februari zijn uitgezet. Temperaturen boven de 20 graden Celsius zijn en waren geen uitzondering. Het is zelfs zo, dat de maximale temperaturen in de twee wintermaanden in Barcelona vrijwel gelijk zijn gebleven, zoals de trendlijn (dikke lijn met 95%-betrouwbaarheidsinterval) duidelijk maakt.

M. Severijnen

Elsloo

Afkicken olie en gas (2)

Naar aanleiding van het verschijnen van een TNO-studie zit Marcel aan de Brugh met vier deskundigen aan tafel. Wat de heren deskundigen te berde brengen is ronduit bedroevend. Alleen Marko Hekkert, hoogleraar innovatiewetenschappen, maakt de zinnige opmerking dat ook dit rapport de invloed van de zittende macht benadrukt, die beweert dat we fossiele energie nog heel erg lang nodig hebben. Alsof er geen klimaatprobleem is.

Het klimaatprobleem dwingt ons (de wereld) om veel minder CO2 uit te stoten en om dus veel minder fossiel te gaan gebruiken. De enige juiste oplossingsrichting is dus vervanging van fossiel door zon- en windenergie en duurzame bio-energie. Alle oplossingen voor het energievraagstuk als schaliegas en -olie zijn schijnoplossingen omdat die het broeikasprobleem alleen maar vergroten.

Moeten we die wind- en zonne-energie nou allemaal in Nederland realiseren? Nee natuurlijk niet. In Zuid-Spanje of Marokko schijnt de zon veel intensiever en worden zonnecentrales gebouwd met energieopslag die ook ’s nachts stroom leveren. Langs de Atlantische kusten waait het veel harder en constanter. Daar moeten we grootschalig elektriciteit gaan opwekken. Dit is de kern van het Desertec-initiatief.

Elektriciteitstransport over grote afstanden is technisch zeer goed mogelijk. Dat dit te duur zou zijn is onzin en vooral onwil. Waarom kunnen (willen) we wel olie- en gaspijpleidingen van duizenden kilometers aanleggen? Waarom is het niet te duur om olieplatforms naar de noordpool te verplaatsen? Aardgas afkoelen tot -200 °C om het voor transport vloeibaar te maken is duur en geeft zeer veel energieverlies, maar we doen het wel.

Verder vind ik het toch wel bedenkelijk dat de vier ‘deskundigen’ niet verder komen dan dat (ik noem een paar opmerkingen): 1) De overheid geen visie heeft op energietransitie en er geen duidelijk beleid voert (dat weten we wel). 2) De Nederlandse consument niet geïnteresseerd is in duurzame energie. 3) Fossiele energie nou eenmaal goedkoper is dan duurzame energie.

Maar hoe we kunnen afkicken van olie en gas daar weten de deskundigen niets zinnigs over te zeggen. Jammer.

Ga vooral door met het schrijven over energie want er heerst nog zeer veel onbegrip.

G.M. Rosinga

Bilthoven

    • G.M. Rosinga
    • M. Severijnen