Waterkringloop sluiten

De productie van eten en drinken is goed voor 85 procent van het jaarlijkse waterverbruik in de wereld. Vandaag is het Wereldwaterdag. Om het waterverbruik terug te brengen is korter douchen niet genoeg. Voor elke kop koffie van 125 milliliter zijn bijvoorbeeld 1.120 koppen water nodig. Wat kunnen we doen om het waterverbruik te verminderen?

Verantwoord omgaan met water is belangrijk en wereldwijd ligt er een enorme uitdaging. De waterfootprint zegt alleen niet zo veel over de impact, omdat de concrete issues rondom waterverbruik sterk verschillen per regio. In Nederland valt water in overvloed uit de lucht. Hier hebben we dan ook andere uitdagingen dan in waterschaarse landen als India. Wanneer er genoeg water is, gaat het over verantwoord gebruik, zoals het sluiten van waterkringlopen en bewaken van grondwaterstanden, maar vooral ook over warm waterreductie. De milieu-impact van warm watergebruik – douchen, (af)wassen, koken, verwarmen – is in Nederland misschien wel een groter issue.

Voor een bedrijf als Unilever houdt dit in de praktijk in dat we in onze fabrieken verantwoord, en continu minder, water gebruiken. Dat we 100 procent van onze landbouwgewassen in 2020 uit duurzame landbouw willen betrekken (inmiddels zitten we over de 30 procent), waarvan verantwoord waterverbruik, zoals druppelirrigatie, een geïntegreerd onderdeel is. Maar dit betekent ook dat we een campagne aan het ontwikkelen zijn samen met WNF om bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van warm watergebruik bij consumenten te creëren. Daar zie ik de grootste uitdaging.