Toetsen

Op de basisschool zijn talloze toets- en meetmomenten. Veel scholen gebruiken hiervoor toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito.

De basisschoolperiode zit vol met toets- en meetmomenten. Veel scholen gebruiken toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Van de basisscholen neemt 85 procent de Cito Eindtoets af.