Pas verschenen

Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch: De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek. De Bezige Bij Amtwerpen, 352 blz. € 34,95

Uitbundig vormgegeven bundel stukken over Hugo Claus en het publieke debat. Verschenen ter gelegenheid van de in Vlaanderen uitgebreid herdachte vijfde sterfdag van Claus. Tegelijk publiceerde Marc Didden het boek Hugo Claus. Een hommage (De Bezige Bij Antwerpen, 128 blz. € 17,95)

Yra van Dijk, Maarten de Pourq, Carl De Strycker (red.): Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Vantilt, 348 blz. € 22,50

Academische bundel met opstellenover intertekstualiteit in het werk van onder anderen Jonathan Safran Foer, Neeltje Maria Min en Hugo Claus.

John Gray: De stilte van dieren. Over de vooruitgang en andere moderne mythen. Vertaald door Ruud van de Plassche. Ambo, 168 blz. € 18,95

Het nieuwe boek van knuffelpessimist John Gray is een betoog voor de mythe. ‘Verder dan losse observaties gaat Gray niet in dit boek’, constateerde Maartje Somers over The Silence of Animals (Boeken, 22.02.2013), ‘dat eerder een catalogus is van zijn denkvrienden dan een filosofisch betoog’.

Q.M.R. Ver Huell: Christina Martha Oosters romantisch historisch tafereel. Verloren, 140 blz. € 19,-

Ver Huell maakte in 1817 de opstand in de Molukken mee, waar hij kennismaakte met het verhaal rondom Christina Martha, over wie weinig bekend was. Hij bedacht rondom haar een romantisch tafereel met een boodschap: de Nederlanders hadden als christelijk verlichte natie een beschavingsopdracht.

George Sanders: Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795. Verloren, 682 blz. € 59,-

Over het ontstaan en de functie van de ‘ordinaris present’ dat na 1630 het geschenk was aan buitenlandse gezanten, soldaten en zeelieden.