Ouders betreuren vonnis over 7-jarige

Een groep ouders van een school in Hillegom betreurt dat een 7-jarige jongen die op een eerdere school seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, op hun school komt. De eis in een kort geding waarmee ouders plaatsing wilden voorkomen, werd gisteren door de Haagse rechter afgewezen.

„De school heeft gekozen voor één leerling ten koste van zo vele anderen”, lieten 36 ouders van de Johannesschool via hun advocaat weten in een schriftelijke reactie. „Wij beraden ons over eventueel verdere juridische stappen dan wel een alternatieve school voor onze kinderen.” Volgens de ouders vertegenwoordigen zij 130 ouders van de school met 450 kinderen. Zij spreken van een „diepe vertrouwensbreuk”.

Om de privacy van de kinderen te beschermen, is nooit bekendgemaakt wat de 7-jarige jongen precies heeft gedaan. Deskundigen noemen seksueel gedrag van jonge kinderen ‘grensoverschrijdend’ als onder meer sprake is van dwang. Het kan andere kinderen ernstig schaden. Kinderen met dit gedrag kunnen volgens deskundigen veilig naar school als ze geleerd hebben wat wel en niet kan, als op de school veel toezicht is en als alle ouders worden begeleid.

Volgens de Haagse rechter is aan deze voorwaarden voldaan. De 7-jarige jongen vormt „geen groter risico […] voor seksueel grensoverschrijdend gedrag dan elk ander willekeurig kind”. Behandelaars achten de kans op herhaling zeer klein. Een extra leerkracht zal hem de hele dag begeleiden. Zij houdt ook toezicht bij het omkleden voor gym.

De bezorgde ouders vrezen dat dit niet genoeg is. Ook zijn ze bang dat hun kinderen zullen lijden onder de veiligheidsmaatregelen, waarvan ze zich afvragen of ze niet „een vreselijk onnatuurlijke situatie met zich mee brengen voor alle kinderen”.

Volgens directeur Peter Bongaerts van de stichting waar de school onder valt, is dit niet het geval. „Het is geen rigide systeem. De extra leerkracht laat de jongen zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan en blijft bij hem als hij alleen is.” Voor de andere leerlingen is haar komst volgens hem alleen maar prettig. „Extra aandacht in de klas. Daar houden kinderen van.”