'Dan gaan we kinderen dus nog jonger beoordelen'

Veel onderwijsorganisaties zijn blij dat de Cito-toets minder zwaar gaat wegen. „Leerkrachten kijken naar een film van acht jaar en niet naar één fotomoment.”

Wat een onzin om het advies van de leerkracht zwaarder te laten wegen dan de score van de Cito-toets. Want waar baseert een leraar zich op? Juist, op eerdere toetsen, ook van het Cito. Het zal ertoe leiden dat middelbare scholen hogere kwaliteitseisen aan het leerlingvolgsysteem zullen stellen. Of de entreetoets uit groep 7 wordt leidend. Dus dan gaan we kinderen nóg jonger beoordelen. Dat is niet best.”

Wij zijn zouden het liefst zien dat de eindtoets werd afschaft. Er hangt te veel gewicht aan. Het is één meetmoment, terwijl de school beschikt over jarenlange resultaten van de leerling. Het is dus wel goed dat de toets minder zwaar weegt. Maar de leerkracht kan op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ook een prima advies uitbrengen.

„Als je de toets toch laat maken, waarom dan pas in mei? De uitkomst is dan nutteloos; het schooladvies is gegeven en het schooljaar is voorbij. We zijn dan ook bang dat de uitkomsten van de Cito-score gebruikt gaan worden om scholen mee te vergelijken, maar daar is de toets helemaal niet voor bedoeld.”

Het schooladvies is leidend en de Cito-toets zien wij als een waardevolle second opinion, omdat ouders tegenwoordig scholen enorm onder druk zetten om voor hun kind een hoger niveau te adviseren dan het aankan. Het gevolg is dat een leerling op de havo terechtkomt, daar niet mee kan komen en alsnog naar het vmbo moet. Dat werkt demotiverend, en dat is niet goed voor de schoolcarrière. We zijn niet gelukkig met het verplaatsen van de toets naar half mei. Scholen kunnen de uitslag niet of nauwelijks meer meenemen. En daarbij: straks denkt een leerling op basis van het advies naar het gymnasium te kunnen en blijkt dat hij of zij plots toch naar de havo moet.”

Het is goed dat het schooladvies leidend wordt. We zijn ook content dat scholen zelf mogen bepalen welke eindtoets ze hanteren. Maar verplichtstelling van de toets kan er wel toe leiden dat scholen afgerekend worden op basis van de eindscores. Daar is de Cito-toets niet voor bedoeld. Het is een hulpmiddel voor leraren om het niveau van de leerling te bepalen. Het is geen hulpmiddel om scholen te vergelijken. Een gemiddelde eindtoetsscore zegt weinig over de kwaliteit van de basisschool.”

Dat de Cito-toets minder zwaar weegt, is voor ons geen probleem. We kijken altijd naar het belang van het kind. Als het advies van de school luidt dat een kind naar het gymnasium kan omdat hij of zij altijd goed presteert maar de Cito-toets heeft verknald, dan is dat bij de meeste scholen geen reden om een leerling te weigeren. Maar je moet natuurlijk wel op basis van iets onderscheid tussen leerlingen maken. Misschien gaan we wel meer kijken naar het leerlingvolgsysteem.”

Wij zijn heel blij dat het advies van de leraar zwaarder gaat wegen. Leerkrachten kijken naar een film van acht jaar en niet naar één fotomoment. De toets verplaatsen naar een later moment, is een goed idee. Het zorgt voor meer onderwijstijd. We zien dat kinderen na de Cito-toets een leerdip hebben, de druk is eraf en ze zijn niet meer gemotiveerd om de rest van het jaar nog veel bij te leren. Dat de scores van de Cito gebruikt worden om scholen te vergelijken is een goed plan. Het gaat er niet om wie de beste is, maar dat scholen wat van elkaar kunnen leren.”

Juliette Vasterman