Cyprus heeft nauwelijks nog opties

Cyprus is terug bij af. De Russen willen het land niet helpen. Drie dagen heeft Cyprus nog om een bankroet af te wenden.

Cyprus is aan zichzelf overgeleverd. Nadat gisteren de onderhandelingen met Rusland mislukten, zal het land op eigen kracht 5,8 miljard euro moeten vinden. Dat is nodig om 10 miljard aan Europese steun te krijgen voor de noodlijdende banken.

Het parlement in Nicosia zou vanmiddag vergaderen over plan B, een reeks voorstellen waarvan het nog zeer de vraag is of die het benodigde bedrag bij elkaar zullen brengen. Bovenal is onduidelijk of dat gaat lukken voordat maandag het ultimatum van de Europese Centrale Bank afloopt.

Minister van Financiën Sarris kwam vandaag met lege handen terug uit Moskou. Twee dagen lang probeerde hij de Russische regering te bewegen een grote bijdrage te leveren aan de 5,8 miljard. Cyprus koos voor die uitvlucht nadat het parlement dinsdag het plan van de eurozone afwees. Daarin was een eenmalige heffing op de spaartegoeden van burgers opgenomen.

De Russische minister van Financiën Siloeanov zei vanmorgen dat Cyprus niets heeft te bieden waar Rusland interesse in heeft. Volgens hem heeft Sarris een aandeel in de gasreserves van Cyprus beloofd, en hij zou ook aandelen van de twee grote Cypriotische banken te koop hebben aangeboden. „Geen van onze kredietverschaffers had enige belangstelling”, aldus Siloeanov.

Gisteren was al duidelijk dat een Russische bijdrage waarschijnlijk niet acceptabel zou zijn voor de ECB, die de twee grote banken in Cyprus al maanden overeind houdt met noodleningen. De ECB stelde gisteren niet alleen een deadline. Als er maandag geen oplossing is, stopt de ECB met de noodleningen. Maar zij stelde ook een eis aan de oplossing zelf. De noodleningen worden alleen verlengd als er een programma van Europa en het International Monetair Fonds komt.

Daarmee werd duidelijk dat de bank moeite zou hebben met een Russische rol in dat programma. Zonder noodleningen zouden de Cypriotische banken snel failliet gaan, en het land meesleuren.

Het belangrijkste bestanddeel van Plan B is de herstructurering van Laika-bank, de op een na grootste bank van het land. De bank zou gesplitst worden in een ‘goed’ en een ‘slecht’ deel. Alle tegoeden van minder dan 100.000 euro zouden worden ondergebracht in het goede deel en worden gegarandeerd door de staat. De grotere deposito’s en de slechte leningen komen terecht in de slechte bank. Volgens Cypriotische media kan deze maatregel 2 miljard euro opleveren.

De resterende 3,8 miljard moet deels worden opgebracht door toch een belasting op spaardeposito’s te heffen. Kleine rekeninghouders zouden ditmaal worden ontzien.

Verder moet er een ‘solidariteitsfonds’ komen, dat gevuld wordt met toekomstige gasbaten, bezittingen van genationaliseerde pensioenfondsen, bijdragen van de Orthodoxe Kerk en donaties van wie maar wil. Dit fonds moet als onderpand dienen voor een uitgifte van obligaties. De Duitse bondskanselier Merkel heeft al laten weten dat nationalisering van de pensioenfondsen voor haar onacceptabel is. Dan zit Cyprus opnieuw met een gat en lijkt een zeer hoge heffing op grote deposito’s de laatste uitweg.

Dijsselbloem: pagina 19Satire in Cyprus: pagina 27