colofon

NRC Media Algemeen Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch; Uitgever: Jan van der Marel; Chef nrc.next: Hans Nijenhuis. Redactie: zie nrc.nl/colofon Redactie T: 020 755 3000; E: next@nrc.nl; Rokin 65, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam

Bezorgklachten Ga naar nrcnext.nl/service of bel 088 572 05 55, ma-vr tussen 8.00 - 19.45 uur, za tussen 11.00 - 16.45 uur. Geen nabezorging

Abonnementen en vakantie Ga naar nrcnext.nl/service of bel 088 572 05 72; Contact vanuit het buitenland:T: +31 88 572 05 72, ma-vr 08.00-17.00 uur

Advertenties T: 020 755 3049; E: sales@nrc.nl of nrcmedia.nl

Auteursrechten voorbehouden © nrc.next, 2013.