Amsterdam hervormt jeugdzorg

De gemeente Amsterdam gaat de zorg voor de jeugd hervormen. De stad krijgt, als het aan wethouder Hilhorst (jeugd, PvdA) ligt, 500 ouder-kindadviseurs die vanuit scholen in 21 wijken opereren. Het doel is in de eerste plaats om de zware van de lichte gevallen te onderscheiden. De lichte gevallen zouden zoveel mogelijk moeten worden opgelost door de ouders zelf, met hulp van familie, buren, vrienden.

De wethouder bereidt zich met dit ‘koersbesluit’ voor op de decentralisatie van de jeugdzorg, die vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt. Daar zit wel een bezuiniging aan vast: Amsterdam bijvoorbeeld zal het met 30 à 35 miljoen euro minder moeten doen op een post die nu zo’n 275 miljoen bedraagt. Juist die gedwongen besparing biedt Hilhorst de kans een rigoureuze hervorming door te voeren. „Als we dit niet doen, moet ik over twee jaar als wethouder wachtlijsten invoeren en dat wil niemand.” Hij wijst erop dat de kosten voor jeugdhulpverlening in Amsterdam de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. „Maar met kinderen is niet twee keer zoveel mis.”

De andere belangrijke koerswijziging is dat de hulpverleners zich voortaan niet langer op één kind in een gezin of op één probleem richten, maar dat ze zich als team over een gezin ontfermen of per individu in elk geval álle problemen bekijken.