AFM: ernstige fouten bij controle boeken

Er is veel mis bij de controles van jaarrekeningen door middelgrote accountantskantoren. Driekwart van die controles is onvoldoende onderbouwd en bij de goedkeuring van driekwart van de jaarrekeningen moeten ernstige vraagtekens worden gezet. Fraude en fouten van de door de accountants gecontroleerde bedrijven kan daardoor onopgemerkt zijn gebleven.

Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder spreekt daarin van „ernstige tekortkomingen”.

De AFM onderzocht van juli 2011 tot en met december vorig jaar 47 accountantscontroles en nam daarbij negen middelgrote accountantskantoren onder de loep. Het gaat daarbij onder meer om Mazars, Accon AVM, BDO en Grant Thornton. Volgens toezichthouder AFM zijn alle negen kantoren tekortgeschoten in hun zorgplicht en hebben ze er niet voor gezorgd dat ze over voldoende en geschikte informatie beschikten om hun oordeel op te baseren.

Alle negen kantoren hebben een vergunning waarmee ze de wettelijke controle bij beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen mogen verrichten. Bij de jaarrekening van vijf van de zeven beursfondsen die de accountants onder hun hoede hebben komt de toezichthouder tot „ernstige bevindingen”.

Daarnaast blijkt dat bij alle vijftien jaarrekeningen uit de sector bouw/vastgoed veel mis is. Zo wordt „het bestaan, het eigendom en de waardering van onroerend goed” niet goed genoeg gecontroleerd om een jaarrekening te mogen goedkeuren.

Vier van de onderzochte kantoren brachten gisteren een gezamenlijk persbericht uit. Grant Thornton, BDO, Mazars en Baker Tilly Berk stellen het AFM-onderzoek als „intens, professioneel en louterend” te hebben ervaren en „niet gelukkig” te zijn met de geconstateerde tekortkomingen. „Wij zijn ons bewust dat er maatregelen genomen moeten worden.”

De vier bedrijven stellen inmiddels de door de AFM gewenste verteringen te hebben ingevoerd.