Werkloosheid loopt opnieuw op

De werkloosheid in Nederland is opnieuw opgelopen. In februari groeide het aantal werklozen met 21.000 tot 613.000. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend. Daarmee is 7,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

Het is voor het eerst sinds 1984 dat, volgens de definitie van het CBS, de werkloosheid in Nederland de grens van 600.000 is gepasseerd.

Hoewel het Centraal Planbureau een andere definitie hanteert past de verder oplopende werkloosheid in de trend die het CPB vorige maand schetste: een stijging van de werkloosheid dit jaar met 110.000.

Uit de vanochtend gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid het snelst toeneemt onder jongeren, in de provincie Utrecht en in de sectoren ‘vervoer en opslag’.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen ligt een stuk lager dan het totale aantal werklozen – lang niet iedereen heeft of houdt recht op een uitkering – maar de trend is vergelijkbaar. Het aantal uitkeringen steeg vorige maand per saldo met 7.000 tot 377.000, meldt het CBS op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Er werden bijna vijftigduizend nieuwe uitkeringen verstrekt; ruim veertigduizend uitkeringen werden beëindigd.

Ook hier geldt: jongeren verliezen vaker hun baan dan ouderen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de leeftijdscategorie onder 25 jaar groeide met 3 procent; bij 55-plussers lag dat percentage op 1,9 procent. Het kabinet Rutte-II trok onlangs 50 miljoen euro uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden.

In vergelijking met de vorige, langdurige recessie, begin jaren tachtig is de werkloosheid in Nederland relatief beperkt. Toen liep het aantal op tot boven een tiende van de beroepsbevolking. Nu ligt dat op 7,7 procent. In november lag dat percentage nog op 7 procent.