Scenario 3 Russische overname

Europa trekt zich terug, Rusland neemt Europese rol volledig over.

Als de Cyprioten een deal sluiten met Rusland die Europa niet zint, of die Europa niet aandurft, kan Cyprus proberen zich in de armen van Moskou te storten. Rusland zou dan de 17 miljard euro die nodig is om de banken te herkapitaliseren volledig voor zijn rekening moeten nemen. Ook hier geldt dat Rusland geen genoegen zal nemen met een onzekere tegenprestatie. Er zijn twee opties: gas en banken. De gasreserves zijn niet bewezen en volgens de meest optimistische schattingen kunnen ze pas in 2019 te gelde worden gemaakt. Rusland zal in dit geval dus een zeer grote claim leggen. Maar het land kan er ook voor kiezen om een groot deel van de financiële sector van Cyprus op te kopen. Naast de Laika-bank gaat het dan vooral om de Bank of Cyprus, de grootste bank van het land. Maar de waarde van deze bezittingen is hoogst onzeker, want als Europa zich terugtrekt uit de deal, zal de ECB stoppen met het verstrekken van noodliquiditeit. Dat heeft de ECB vandaag keihard uitgesproken.

Dit is hét pistool op het hoofd van de Cypriotische regering: dan kunnen de banken niet meer aan hun verplichtingen voldoen en moet de staat de tegoeden van rekeninghouders tot 100.000 euro garanderen. Daar heeft de staat geen geld voor. Cyprus zou failliet gaan en gedwongen worden de euro te verlaten. De Russische centrale bank kan er voor kiezen om lender of last resort te worden en de liquiditeitssteun over te nemen. In dat geval wordt de financiële sector door Rusland min of meer geannexeerd. En dan rijst de vraag of Cyprus nog wel in de Europese Unie kan blijven.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo