Scenario 2 EU en Rusland samen

Rusland speelt reddende engel, Europa accepteert dat met forse tegenzin.

Minister van Financiën Michael Sarris is in Moskou en blijft daar tot er een oplossing is gevonden. Hij vraagt Rusland onder andere om de looptijd van de 2,5 miljard euro die Cyprus twee jaar geleden kreeg te verlengen. Een andere optie is dat Rusland het goede deel van de Laika-bank koopt. Verder wordt gesuggereerd dat het Russische staatsbedrijf Gazprom een deel van de Cypriotische gasreserves zou mogen exploiteren en dat Rusland hier een vooruitbetaling op zou doen. Dit laatste wordt door alle betrokkenen hardnekkig ontkend.

Voor Europa geldt: De totale schuld van de Cypriotische banken mag in geen geval verder groeien. Anders zijn de banken niet meer levensvatbaar en zal de ECB haar noodsteun intrekken.

Rusland heeft ook eisen en bedenkingen. In de afgelopen maanden heeft het verzoeken om extra leningen steeds afgewezen. Bovendien zijn de gasreserves in de zee bij Cyprus betwist: ook Turkije en Israël maken er aanspraak op. Het is niet de stijl van Rusland om genoegen te nemen met een onzekere deal.

Het zal voor Europa moeilijk te verstouwen zijn dat de toekomst van de euro mede afhankelijk wordt gemaakt van Moskou. Een andere vraag is of Europa zal accepteren dat Rusland een claim krijgt op toekomstige gasbaten en Europa maar moet hopen of het zijn geld terugkrijgt. Bij eerdere leningen aan Griekenland eiste Finland aanvankelijk een onderpand. Die eis werd niet ingewilligd, maar inmiddels zijn we vier Europese hulpoperaties verder. Spanje en Italië zijn gewaarschuwd voor als zij Europese steun nodig hebben.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo