Scenario 1 Cyprus buigt

Spaarders betalen mee aan de steun. Dit kan leiden tot kapitaalvlucht en dus inkrimping van de financiële sector, precies wat Europa wil.

Cyprus zwicht voor Europese druk en hoest zelf de 5,8 miljard euro via spaarders op (en ruim een miljard van obligatiehouders) die Europa eist in ruil voor 10 miljard aan steun. De regering werkt sinds zaterdag koortsachtig aan een plan om zowel kleine als grote spaarders te ontzien: kleine spaarders om een volksprotest te voorkomen, rijke Russen om te voorkomen dat zij hun geld terughalen en de financiële sector instort. Varianten die de ronde doen: nationalisering van pensioenfondsen,uitgifte staatsobligaties met bezittingen van de Orthodoxe Kerk als onderpand, splitsing van de Laika-bank. Bij de laatste optie worden de problematische leningen in een bad bank ondergebracht, die wordt genationaliseerd. Het goede deel wordt verkocht, waarschijnlijk aan Russische banken.

Doorzetten van het omstreden plan van dit weekend kan ook nog altijd, waarschijnlijk in aangepaste vorm. Voor de Cyprus is dit haast onverteerbaar. In de nieuwe variant zouden spaarders met minder dan 20.000 euro worden ontzien. Dan gaat de heffing van 9,9 procent op depositohouders met meer dan 100.000 euro omhoog, wat kan leiden tot een vlucht van Russische spaarders en bedrijven. De centrale bank van Cyprus vreest dat grote spaarders binnen een week tot 7 miljard euro weghalen, wat leidt tot forse inkrimping van de financiële sector. Dit is precies wat Europa (met name Duitsland) wil. Maar het is hoog spel: Europa garandeerde altijd tegoeden van spaarders tot 100.000 euro. Dat daar aan getornd wordt, zou spaarders in Griekenland, Spanje, Portugal en Italië bang kunnen maken, met alle gevolgen van dien voor de banken daar.

    • Chris Hensen
    • Hanneke Chin-A-Fo